Ewangelizacyjna misja mediów

Ewangelizować można na różne sposoby i z wiarą docierać do człowieka różnymi drogami. Zaangażowania i pomysłów nie brakuje tym, których Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich uhonorowało Feniksem. Nagroda ta przyznawana jest osobom i instytucjom, które pozostają szczególnie zasłużone na polu promocji książki katolickiej oraz wartości chrześcijańskich w mediach i życiu społecznym. Wyróżniono siedem rozgłośni radiowych, które w tym roku obchodzą 25-lecie swojej działalności. Wśród nich także Radio Fiat. Ks. Piotr Zaborski, dyrektor rozgłośni, mówił o wspólnej drodze, jaką idą zarówno katolickie rozgłośnie radiowe, jak i wydawnictwa, pełniąc ewangelizacyjną misję w różnych przestrzeniach życia społecznego. Jak podkreślił, nagroda Małego FENIKSA jest jeszcze jednym impulsem do tego, by z nowymi siłami działać dalej, współpracując dla dobra Kościoła:

– Od samego powstania naszych rozgłośni współpracowaliśmy z wydawcami katolickimi. Tym bardziej cieszymy się, że po dwudziestu pięciu latach zostaliśmy dostrzeżeni i nagrodzeni przez nich. Dla naszej rozgłośni jest to drugi Feniks, za którego bardzo dziękujemy, ale cieszymy się także z Feniksa sprzed lat, kiedy to za wieloletnie, konsekwentne działanie na rzecz upowszechniania nauczania Chrystusa, oraz rozbudowaną aktywność społeczną w regionie, otrzymaliśmy również małego Feniksa. Te dwa dzieła to także ukłon i uszanowanie tych ludzi, którzy Radio Fiat tworzyli od początku. To jednak kilka pokoleń ludzi, którzy nadali kszałt i format dzisiejszej rozgłośni.

Laureatem tegorocznej edycji jest także abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który uhonorowany został Feniksem Specjalnym. Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski zwraca uwagę na istotę działalności mediów katolickich, których powinnością jest współpraca i dopełnianie ewangelizacyjnego przesłania:

– Bardzo się cieszę, bo to już od przeszło dwudziestu trzech lat istnieje taka forma wspólnego spotkania i wynagrodzenia osób, które są naprawdę twórcami i które formują nasze społeczności, nie tylko tutaj w kraju, ale też za granicą. Tego rodzaju dokonania muszą mieć dzisiaj swój głos i swoje coraz bardziej wyraźne podkreślenie. Kiedy mówimy o repolonizacji mediów, zarówno od strony czasopism, jak również radia czy telewizji, chodzi o to, żeby uniwersalizm polegał przede wszystkim na rozmaitości ujęć, a nie na zwalczaniu się takich, czy innych ośrodków.

Statuetki wręczono w szesnastu kategoriach. W regionie częstochowskim wyróżniono także Tygodnik Katolicki „Niedziela” oraz senatora RP, Czesława Ryszkę. Dla Radia Fiat to już drugi Feniks w historii. Pierwszy raz rozgłośnia uhonorowana została nagrodą w 2015 roku.

Uroczystość wręczenia Feniksów odbyła się w katedrze św. Floriana i Michała Archanioła w Warszawie.

SW