Finał konkursu wiedzy o św. Janie Pawle II

18 maja w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II odbył się finał III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II. Był to drugi etap konkursu, pierwszy wyłonił uczestników rozgrywki finałowej. Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży, a jego poziom merytoryczny jest wyższy. Organizatorami konkursu są parafia pw. św. Wawrzyńca w Borownie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie.
– Co rok gruntownie przygotowujemy się do konkursu – mówi ks. Piotr Krzemiński. – Chcemy, żeby postać św. Jana Pawła II była przybliżana młodzieży, która nie znała Ojca Świętego.
Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Warońska, nauczyciel ZS-P w Borownie, która cieszy się z jego popularności i zaangażowania młodzieży:
– Do konkursu zgłosiło się 27 drużyn z całego województwa śląskiego. W dzisiejszym finale rywalizuje ze sobą 13 drużyn. Konkurs jest dla nas wszystkich wielką uroczystością – dla młodzieży, dla opiekunów czy rodziców.
Przedstawicielem archidiecezji częstochowskiej zasiadającym w jury konkursu był ks. Mariusz Bakalarz, który bardzo pozytywnie wypowiadał się o idei organizowania takiego konkursu:
– Dzisiaj oderwałem się trochę od kurialnego biurka i mogę uczestniczyć w tym konkursie, przyglądać się tym młodym ludziom zainspirowanym postacią Jana Pawła II, bo dla nas, trochę starszych, to wszystko jest takie oczywiste, a większość z tych dzieci już właściwie nie pamięta Jana Pawła II. To piękne, że czytają, interesują się, uczą się nie tylko do konkursu, ale chcą się dowiedzieć czegoś więcej o Janie Pawle II.
Niezwykle miłym akcentem na zakończenie konkursu było spotkanie uczestników z przebywającym obecnie w Częstochowie Arturo Marim, osobistym fotografem papieża Jana Pawła II, który chętnie dzielił się swoimi wspomnieniami o naszym wielkim rodaku.

ZD