Huta Częstochowa wznowiła produkcję

W piątek, 18 października, po 181 dniach przerwy, odbyły się pierwsze wytopy w częstochowskiej Stalowni. Tym samym Huta Częstochowa, której dzierżawcą jest Sunningwell International Polska, wznowiła produkcję stali.

Zgodnie z planem uruchomiliśmy piec elektryczny o czwartej rano. Wszystko przebiegło jak należy – mówi Jarosław Huptyś, dyrektor Stalowni, która nie produkowała od 19 kwietnia.

Brak kapitału obrotowego i zadłużenie były powodami zgłoszenia wniosku o upadłość ISD Huty Częstochowa. 4 września sąd ogłosił upadłość, a 19 września syndyk wydzierżawił hutę na 12 miesięcy Sunningwell International Polska sp. z o.o., który przejął wszystkich pracowników oraz zobowiązał się wznowić produkcję do końca października. Po czterech tygodniach przygotowań i odbudowywania zapasów złomu nastąpił rozruch Stalowni.

Realizacja tego zadania w tak krótkim czasie była możliwa tylko dzięki nadzwyczajnej mobilizacji wszystkich zaangażowanych pracowników Huty Częstochowa: pracowników Stalowni, Walcowni, ale również koleżanek i kolegów z zespołów wsparcia – podkreślił komunikacie adresowanym do załogi Marek Frydrych, prezes Zarządu Sunningwell International Polska sp. z o.o. – Zgodnie z planem, 28 października wznowi produkcję Walcownia Blach Grubych, i rozpoczniemy kolejny etap restauracji Huty Częstochowa na polskim rynku stali.

Huta Częstochowa to zakład z ponad 120-letnią tradycją, który zatrudnia obecnie około 1200 pracowników. Do czasu zatrzymania produkcji pół roku temu była największym w Polsce producentem blach grubych m.in. dla przemysłu maszynowego, stoczniowego, budownictwa, górnictwa oraz energetyki. Dodatkowymi produktami są prefabrykaty z blachy, m.in. elementy wież wiatrowych i cargi, czyli obudowy zbiorników wielkogabarytowych.

źródło: Huta Częstochowa