„Idźcie i głoście” – Forum Charyzmatyczne Odnowy w Duchu Św.

V Forum Charyzmatyczne Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji częstochowskiej odbyło się 28 października na Jasnej Górze. Spotkanie to przeznaczane było dla wszystkich, którzy chcieli rozpalić swoją miłość i napełnić się Duchem Świętym. Od rana zebrani wierni uczestniczyli w konferencjach, modlitwach, adoracji Najświętszego Sakramentu i Apelu Jasnogórskim, a spotkało się ich naprawdę wielu. Mówi o. Mihovil Filipowić – asystent duchowy Odnowy w archidiecezji częstochowskiej:
– W tym roku Forum gromadzi wielu ludzi, ponieważ nasze hasło brzmi: „Idźcie i głoście”. Przybyli wierni z Odnowy w Duchu Świętym i spoza wspólnoty, aby być otwartym na działanie Ducha Świętego i tego, do czego nas zachęca Kościół: by uświadomić sobie dar, który otrzymaliśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, a także rozszerzać wieść o Jego zmartwychwstaniu i obecności, która jako jedyna potrafi odnowić w człowieku jego godność i wolność.
Forumowicze przygotowywani byli do tego, aby głosić Chrystusa światu. Ojciec duchowy wspólnoty liczy, że to właśnie uczynią po powrocie do swoich środowisk:
– Ze względu na to, że jesteśmy tu tylko jeden dzień, nie mamy w planie wyjścia, by ewangelizować. To Forum ma jednak sprawić, aby nasza wspólnota była otwarta na ewangelizowanie w parafiach i poza nimi.
O. Tomasz Chmielewski, który głosił konferencję podczas Forum, ukazał uczestnikom pracę, jaką musi wykonać robotnik w winnicy Pana i jaka jest za to zapłata na podstawie Ewangelii i księgi Izajasza. Nie jest to praca łatwa, jednak warta poświęcenia.