Kłopoty z wiaduktami na obwodnicy Częstochowy

Trwają prace przy budowie autostrady A1 w jej części od Pyrzowic do Częstochowy. Najbardziej interesujące dla częstochowian są dwa odcinki tej inwestycji: odcinek F (od węzła Rząsawy do węzła Blachownia)i odcinek G (od węzła Blachownia do węzła Zawodzie), stanowiące obwodnicę autostradową naszego miasta. Wykonawcy tych prac borykali się jednak z licznymi problemami, które spowodowały zagrożenie terminowego oddania inwestycji do użytku. O obecnej sytuacji inwestycji mówi Dorota Marzyńska-Kotas z oddziału katowickiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:
– Jeżeli chodzi o budowę autostrady A1 w rejonie Częstochowy rzeczywiście wykonawca ma opóźnienia w kontrakcie. Zakładamy jednak, że termin, o którym już niejednokrotnie mówiliśmy, czyli trzeci kwartał 2019 r., jest to realny termin uzyskania przejezdności na autostradzie A1, czyli będziemy mogli z niej korzystać od Pyrzowic aż do aktualnie budowanego włączenia autostrady do istniejącej Drogi Krajowej nr 1.
Spore utrudnienia mogą nas czekać na odcinku F obwodnicy. Jak okazało się po przeprowadzonych kontrolach jakości materiałów użytych do budowy niektórych z powstających obiektów, dwa wiadukty muszą zostać częściowo rozebrane.
– Są to dwa wiadukty bliźniacze – wyjaśnia Marzyńska-Kotas. – Na ich jezdni prawej, podczas betonowania układu nośnego, czyli płyty na samej górze obiektu, na której później ma być zbudowana sama jezdnia, stwierdzono, że nie spełniają one projektowanej klasy betonu. W związku z tym zamawiający, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, podjęła decyzję, że te dwa fragmenty wiaduktów powinny zostać rozebrane. Pozostała część tych obiektów, czyli filary, podpory, przyczółki, zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją i zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Te elementy rozbierane nie będą. Wiadukty nie są w śladzie autostrady, znajdują się obok niej. Dlatego nie będą w żaden sposób rzutować na sam przejazd autostradą. W chwili obecnej oczekujemy na przedstawienie przez wykonawcę programu naprawczego. Ten program określi nam co zostanie zrobione, w jakiej technologii i kiedy to się stanie. Na chwilę obecną za wcześnie jest, żeby mówić kiedy wykonawca przystąpi do prac rozbiórkowych.
Wiadukty, które mają zostać częściowo rozebrane, znajdują się w obrębie węzła Częstochowa Jasna Góra, w okolicach miejscowości Lgota. Jeden z nich (WD 361) to wiadukt drogowy w ciągu drogi krajowej nr 43 (Częstochowa – Kłobuck – Wieluń), prowadzący nad budowaną autostradą. Drugi znajduje się w ciągu łącznicy do węzła. Jak zaznacza Marzyńska-Kotas, na dzień dzisiejszy inwestor nie jest w stanie przewidzieć, czy dodatkowe prace związane z przebudową wiaduktów uda zakończyć się przed oddaniem do użytku samej autostrady. Być może będziemy musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami we włączeniu się lub zjeździe z autostrady w tym rejonie obwodnicy.

ZD

foto źródło: GDDKiA