Kolejne utrudnienia w ruchu

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-no-pass-image19653416

MZDiT w Częstochowie poinformował, że 22 września zamknięty zostanie przejazd przez ul. Sejmową w okolicach mostu znajdującego się u granic miasta. Powodem remontu jest zły stan obiektu mostowego zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Drogowcy przygotowali objazdy, które odbywać się będą: do drogi wojewódzkiej nr 491przez ul. Ludową, Kisielewskiego, Armii Krajowej, Jana Pawła II, św. Rocha, drogą Krajową nr 43 do miejscowości Lgota oraz ulicami Północną i Sadową od miejscowości Lgota do miejscowości Biała. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec października.

Powoli finiszują natomiast prace na ulicy Warszawskiej. Remont powinien zakończyć się w okolicach połowy przyszłego miesiąca jednak zanim do tego dojdzie kierowcy muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. We wtorek 22 września zamknięta będzie północna strona ulicy Warszawskiej. Drogowcy układać tam będą warstwę ścieralną na odcinku od ronda przy ul. Dickensa do ronda przy Rząsawskiej. Ruch będzie się odbywał dwukierunkowo na południowej części jezdni. Analogiczne prace będą prowadzone na południowej stronie ul. Warszawskiej- 24 września. Kolejnych utrudnień w ruchu na Warszawskiej możemy się jeszcze spodziewać 25.09 (całkowite wyłączenie z ruchu rond przy ul. Dickensa, Rząsawskiej i Batalionów Chłopskich w godz. 23.55- 5.00), 28.09 (układanie warstwy ścieralnej na odcinku rond przy ul. Rząsawskiej do Batalionów Chłopskich- ruch dwukierunkowo północną stroną jezdni) oraz 30.09 (dalszy ciąg układania warstwy ścieralnej na odcinku rond przy ul. Rząsawskiej do Batalionów Chłopskich- ruch dwukierunkowo południową stroną jezdni).

Źródło: MZDiT w Częstochowie