Koncert finałowy X Warsztatów Muzyki Liturgicznej

Koncertem finałowym w niedzielę 13 stycznia w kościele św. Franciszka z Asyżu zakończyły się X Warsztaty Muzyki Liturgicznej Gloria In Excelsis Deo. Uczestniczyło w nim ponad 120 chórzystów i muzyków nie tylko z Częstochowy, ale również z innych regionów Polski. Wszystkich zjednoczyła miłość do muzyki i chęć wychwalania Boga właśnie przez muzykę. Proboszcz parafii ks. prałat Roman Szecówka mówiąc o warsztatach przypomniał słowa św. Augustyna „Kto śpiewa, dwa razy się modli”:
– Od wielu, wielu lat słyszymy o tych słowach. Rzeczywiście tak jest. Ja chciałbym powiedzieć, że te X Warsztaty Muzyki Liturgicznej prowadzone na terenie naszej parafii, a rozpoczęte staraniem naszego organisty Łukasza Grabałowskiego, są fantastyczną okazją do tego, żeby nie tylko pomnożyli swoje talenty śpiewający czy muzykujący, ale żeby także ci, którzy są słuchaczami tej pięknej modlitwy śpiewanej mieli także duchową ucztę i to jest naszym udziałem. Słowa, które są wypowiadane, a właściwie śpiewane, to jest Ewangelia, to jest dzielenie się radosną nowiną, to jest budowanie swojego życia na świadectwie wiary, nadziei i miłości, którą nam przekazał Chrystus na kartach Pisma Świętego.
O repertuarze, jaki był opracowywany oraz o przesłaniu koncertu finałowego opowiedział jeden z prowadzących warsztaty, Paweł Bębenek:
– Trwamy jeszcze w okresie Bożego Narodzenia i tym razem skupialiśmy się głównie na kolędach. Mam nadzieję, że ludzie, którzy będą na koncercie doświadczą przede wszystkim piękna Pana Boga w tych dźwiękach, bo o to nam wszystkim chodzi, żeby to było przede wszystkim dziękczynieniem za to, że Słowo stało się ciałem, i że Jezus jest wśród nas.
Ograniczenia wynikające z niezbyt długiego czasu trwania warsztatów powodowały, że trudno było odpowiednio się przygotować, ale jak powiedziała jedna z uczestniczek skrzypaczka Kaja Nowak, wszystko się udało:
– To jest niesamowite, bo w trzy dni trudno jest stworzyć taki zespół, żeby zagrał i zaśpiewał koncert. Ale my postaraliśmy się, żeby to jednak zostało wykonane. Postaraliśmy się z całych sił. Mamy nadzieję, że to jednak będzie nie koncert, ale przede wszystkim modlitwa, bo oprócz tego, że staraliśmy się jak najlepiej wykonywać dźwięki, to staraliśmy się wzrastać duchowo tak, żeby razem z ludźmi móc kolędować i modlić się.
X Warsztaty Muzyki Liturgicznej Gloria in Excelsis Deo zostały zorganizowane przez Ośrodek Muzyki Liturgicznej przy Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie. Zajęcia z uczestnikami prowadzili trzej znakomici dyrygenci, kompozytorzy i instrumentaliści Piotr Pałka, Paweł Bębenek oraz Hubert Kowalski.

ZD