Konkurs o Teatrze im. Adama Mickiewicza

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie zaprasza uczniów częstochowskich szkół do udziału w I Powiatowym Konkursie dla Uczniów “Wszystko o Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”.

Konkurs polegać będzie na przygotowaniu przez uczniów pod opieką nauczyciela prezentacji mulitimedialnej, będącej uczniowską interpretacją tematu. O inicjatywie mówi Ilona Walczak-Dądela, dyrektor placówki.

– W tym roku szkolnym wyszliśmy z inicjatywą Powiatowego Konkursu dla Uczniów na prezentację multimedialną „Wszystko o Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”. Pomysł powstał w głowach dwóch pań – Renaty Białowąs, nauczycielki języka polskiego i bibliotekarza oraz Teresy Rygalik-Weżgowiec, nauczycielki historii i WoS-u. Myślę, że impulsem do uruchomienia konkursu było powstanie w tym roku w naszej szkole koła teatralnego. Młodzież garnie się wręcz do tego, by brać udział w przedstawieniach, ponadto interesuje się Częstochową i częstochowskim teatrem – stwierdza dyrektor.

Jedna z organizatorek, Teresa Rygalik-Weżgowiec, podkreśla, że cele konkursu wiążą się z rozwijaniem wiedzy i zainteresowań uczniów.

Celem konkursu są m.in. promocja historii regionu częstochowskiego, propagowanie historii i wiedzy o częstochowskim teatrze oraz kształcenie i rozwijanie zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży.

Jak podaje druga organizatorka, Renata Białowąs, konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.

– Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe (klasy 7-8) i ponadpodstawowe. Każda szkoła może zgłosić od 1 do 3 prezentacji, przy czym prezentację może stworzyć zespół złożony maksymalnie z 3 uczniów. Prace mogą być również indywidualne.

Na prace konkursowe organizatorzy czekają do 28 kwietnia bieżącego roku. Prezentacja może być wykonana w dowolnym programie, np. Power Point lub storyjumper.com i powinna zawierać maksymalnie 40 slajdów. Zwycięzców poznamy do 22 maja. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w pierwszym tygodniu czerwca. Patronat nad konkursem objął dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Robert Dorosławski. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie organizatora – VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie.

MSI