Liczyli bezdomnych

W nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. od godziny 19.00 do 6.00 przeprowadzono badanie liczby osób bezdomnych przebywających na terenie Częstochowy. Akcja miała charakter ogólnopolski.

Koordynatorem badania w Częstochowie był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

– Osoby bezdomne liczone były we wszystkich miejscach, gdzie mogą przebywać, czyli w placówkach służby zdrowia, aresztach, miejscach przeznaczonych dla nich, ale także w miejscach niemieszkalnych. Tam wyruszyły dwa patrole, w nich byli również streetworkerzy – mówi rzecznik prasowy MOPS-u, Olga Dargiel.

To badanie w wersji ogólnopolskiej jest przeprowadzane co dwa lata, natomiast w te lata, w których ono nie występuje, w Częstochowie jest również przeprowadzane badanie wojewódzkie. Mówi Olga Dargiel:

– Badanie ogólnopolskie jest badaniem poszerzonym, bo w jego trakcie prowadzona jest też ankieta. Dzięki niej pozyskiwane są informacje dotyczące tego jak funkcjonują osoby bezdomne, z jakiej pomocy korzystają i jakiej pomocy oczekują w celu poprawienia swojej sytuacji – dodaje rzecznik.

W Częstochowie badanie liczby osób bezdomnych jest kolejną okazją do udzielenia pomocy w postaci ciepłego posiłku oraz próbą skierowania tych osób do ogrzewalni lub innej placówki dla osób bezdomnych. Wyniki liczenia będą znane na przełomie lutego i marca.

KF