Miał materiały wybuchowe i amunicję. Trafi do zakładu psychiatrycznego

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie wniosek o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym 66-letniego Marka B. podejrzanego o posiadanie materiałów wybuchowych i amunicji.

W toku śledztwa ustalono, że jedna z instytucji samorządowych poinformowała Policję o możliwości posiadania przez Marka B. w miejscu zamieszkania materiałów wybuchowych. Z zawiadomienia wynikało ponadto, że Marek B. oświadczył pracownikom tej instytucji, iż jest w stanie skonstruować bombę do wysadzenia budynków administracji państwowej.

22 lutego 2019 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przeprowadzili przeszukanie pomieszczeń należących do Marka B. W wyniku tej czynności ujawniono materiały wybuchowe w postaci mieszanin pirotechnicznych, jedną sztukę amunicji oraz łożyska kulkowe, nakrętki, gwoździe i garnek ciśnieniowy.

Na podstawie opinii biegłego z zakresu pirotechniki ustalono, że posiadanie materiałów wybuchowych, zabezpieczonych w mieszkaniu Marka B., jest zabronione. Ponadto biegły stwierdził, że połączenie zabezpieczonych materiałów dawało możliwość skonstruowania ładunku mogącego zagrażać życiu i zdrowiu osób znajdujących się w odległości do kilkunastu metrów od epicentrum wybuchu.

W postępowaniu prokurator przedstawił Markowi B. zarzuty posiadania materiałów wybuchowych i amunicji oraz nawoływania do popełnienia przestępstwa. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marek B. częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

Powołani w sprawie biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że z powodu choroby psychicznej w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów Marek B. miał zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem (tzw. niepoczytalność). Zgodnie z przepisami kodeksu karnego osoba taka nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Jednocześnie biegli uznali, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż pozostając na wolności Marek B. ponownie popełni czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości.

Uwzględniając powyższe ustalenia, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Częstochowie z wnioskiem o umorzenie postępowania karnego przeciwko Markowi B. i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym.

Po zatrzymaniu Marka B. prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Wniosek prokuratora nie został przez sąd uwzględniony. W wyniku zażalenia prokuratora na tę decyzję Sąd Okręgowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.

Marek B. nie był w przeszłości karany.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie