Międzynarodowa Konferencja dot. szwedzkiego potopu

DSC03338

Na Jasnej Górze trwa Międzynarodowa Konferencja naukowa „Wokół układu kiejdańskiego 1655 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów w dobie potopu”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego przy partnerstwie z Instytutami: Historii Litwy w Wilnie oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie. Wykłady podczas konferencji wygłoszą prelegenci z wielu krajów Europy jak Litwa, Szwecja, Niemcy, Węgry, Łotwa, Ukraina czy USA. Tytułowy Układ Kiejdański, który zawarł hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł wraz ze swym kuzynem Bogusławem z wysłannikiem króla szwedzkiego, czym oddał Litwę pod protekcję Szwecji, jest jedynie tematem wyjściowym do szerszych rozważań.

Centralną postacią konferencji będzie postać Janusz Radziwiłła, którego postawa dzieli narody polski i litewski, które niegdyś tworzyły wspólne państwo, wyjaśnia Andrzej Krzyżanowski, marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego.

Konferencja potrwa cztery dni, do niedzieli. Obrady rozpoczęły się w Kaplicy Różańcowej w Klasztorze, a w sobotę uczestnicy konferencji przeniosą się do Kaplicy Maryjnej w Domu Pielgrzyma. Wstęp na wydarzenie jest wolny, każdy kto chciałby przysłuchiwać się dyskusji może to zrobić. Szczegółowe informacje na temat programu wydarzenia można znaleźć na stronie www.jasnagora.com.

PB