Miliony maseczek, kombinezony ochronne i środki dezynfekcji z przywięziennych zakładów pracy

Największe przywięzienne zakłady pracy zatrudniają ok. 200 więźniów do szycia maseczek i odzieży ochronnej. Planowane jest rozszerzenie działalności o produkcję środków dezynfekujących. Dodatkowo w 24 jednostkach penitencjarnych w porozumieniu z lokalną społecznością więźniowie szyją maseczki dla szpitali, placówek medycznych, samorządów, fundacji i stowarzyszeń. Po planowanym w najbliższym czasie rozszerzeniu tej działalności uda się wyprodukować ich blisko 800 tys. miesięcznie. Produkcję środków ochrony uruchomiono na polecenie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.
W zakładach przywięziennych IGB Mazovia, PP RAKON, PPO Sieradz i PPW Agot więźniowie szyją teraz ok. 20 tys. maseczek w ciągu jednego dnia. Od poniedziałku przy Zakładzie Karnym w Wołowie planowane jest uruchomienie produkcji środków dezynfekujących. Plan zakłada produkcję 80 tys. litrów płynu miesięcznie.
Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Sieradz zatrudniające ponad 90 skazanych z Zakładu Karnego w Sieradzu, oprócz maseczek ochronnych produkuje dziennie ok. 350 kombinezonów ochronnych i 1200 fartuchów. Kombinezony i fartuchy szyte są dla firmy dostarczającej profesjonalne wyposażenie medyczne dla szpitali i placówek zdrowia.
Szycie maseczek odbywa się także w ramach zajęć resocjalizacyjnych, terapii zajęciowej lub zajęć własnych. Materiałów dostarczają różnego rodzaju instytucje, które chcą się włączyć w działania zapobiegające rozprzestrzenianiu koronawirusa. W ciągu jednego dnia osadzeni produkują ponad 5 tys. maseczek, a w ciągu tygodnia około 30 tys. Obecnie najwięcej maseczek produkowanych jest w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu, Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp. i Zakładzie Karnym Nr 2 w Strzelcach Opolskich.
Wyprodukowane przez więźniów maseczki ochronne i inne środki przekazywane są do Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów, prokuratur, jednostek penitencjarnych, a także szpitali, placówek medycznych i fundacji.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji MS