Mocni w Duchu przy Sercu Maryi

„Mocni w Duchu przy Sercu Maryi” – pod takim hasłem w sobotę i w niedzielę, 1 i 2 grudnia odbywała się na Jasnej Górze Sesja Misjologiczna i Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej, Róż Żywego Różańca Kleryckich Kół Misyjnych i Misyjnego Apostolstwa Chorych.

 – Hasło tegorocznego czuwania nawiązuje do roku liturgicznego, który dobiega końca, a jednocześnie wprowadza nas w ten, który również będzie poświęcony osobie Ducha Świętego. Tym samym wszystkich uczestników naszego spotkania chcemy zaprosić do odnowy więzi z Duchem Świętym, po to aby każdy jeszcze lepiej mógł służyć dziełu misyjnemu, bo doskonale wiemy, że każdy z nas jest na mocy chrztu uczniem – misjonarzem. Drugi motyw naszego  spotkania to rozpoczęcie duchowych przygotowań do wyjątkowego miesiąca misyjnego, który z woli Ojca Świętego będziemy w całym Kościele przeżywać w październiku 2019 roku. Trzeci motyw dotyczy szczególnej więzi z Republiką Środkowoafrykańską – mówi dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ks. Tomasz Atłas.

Ks. Tomasz Atłas jest też zaangażowany w powstanie Papieskich Dzieł Misyjnych w republikach nadbałtyckich.

Papieska Unia Misyjna jest duszą innych dzieł misyjnych. To stowarzyszenie kapłanów, kleryków, zakonników i świeckich, którego zadaniem jest wzbudzanie w Kościele prawdziwej pasji na rzecz misji, uczestnictwo w formacji misyjnej i przynaglanie wspólnot chrześcijańskich do współpracy w działalności ewangelizacyjnej. Unia Misyjna Duchowieństwa (wcześniej Związek Misyjny Duchowieństwa) została powołana w Polsce już w 1919 roku. Dokonał tego kard. Aleksander Kakowski. W 1924 r. Episkopat Polski, podczas konferencji w Częstochowie, zdecydował o jej reorganizacji i wprowadzeniu do wszystkich diecezji.

PNP