Modlitwa o zjednoczenie

W Kościele trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Kościele Rektorackim o tworzenie wspólnoty Bożej modlili się katolicy oraz wierni z bratnich kościołów chrześcijańskich. Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

To już 120 raz, kiedy Chrześcijanie modlą się o zjednoczenie. Tegoroczne hasło „Życzliwymi bądźmy” ma być wskazówką, w jaki sposób to zrobić. Drogą jest Jezus Chrystus, który uczy nas dobroci i otwartości wobec drugiego człowieka – o czym mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

– Wierzymy w tego samego Boga, który jest Ojcem, objawił się w Chrystusie i którego posyła do nas Duch Święty – to jest prawda najbardziej centralna i najważniejsza, jednocząca. Jezus nauczył nas Modlitwy Pańskiej, która streszcza wszystko – jedność z Bogiem oraz jedność pomiędzy sobą. Niektóre historycznie sytuacje podzieliły nas, więc musimy wyzwalać się poprzez konkretnych ludzi takich jak św. Jan Paweł II, który uczył piękna sprawowania funkcji Prymatu Biskupa Rzymu – wcale nie odróżniającego od rzeczywistości Kościoła Wschodniego czy naszych braci protestantów. On pokazał nam wspólną drogę, o którą prosił Jezus Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy.

Abp Wacław Depo przewodniczył Mszy Świętej, rozpoczynającej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Kościele Rektorackim wygłosił homilię, nawołując wiernych, aby w drugim człowieku widzieli nie obcego, a brata i siostrę.

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2020/01/2_abp_-Waclaw_Depo_Modlitwa-o-zjednoczenie_.mp3]

Jako Chrześcijanie jesteśmy zobligowani do realizacji misyjnego rozkazu. Powinniśmy otworzyć się na Chrystusa, a przez to na człowieka – mówi ks. Adam Glajcar, proboszcz częstochowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej.

– Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście – tak mówi Pan Jezus. Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan jest „Życzliwymi bądźmy”. Życzliwość przejawia się gościnnością, uprzejmością, serdecznością, zrozumieniem i poszanowaniem drugiego człowieka. Kto ma pokazać takie owoce tym, którzy drwią z Pana Boga i wartości Boskich – my ludzie wiary. Potrzebny jest taki Tydzień Modlitw.

Msza Święta o jedność w Tygodniu Ekumenicznym jest nie tylko potrzebna, ale i konieczna. Jak mówi ks. Jarosław Grabowski, redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela” – taka modlitwa jest odpowiedzią na wolę i pragnienie Jezusa, abyśmy tworzyli wspólnotę.

– Doskonale wiemy, że piękne jest wszystko to, co stanowi jedno. Świat jest inny, ale my w przynależności do Chrystusa jesteśmy różnorodni wyznaniowo. Przyglądamy się tej odmienności, jednocześnie wspólnie prosząc o widzialną jedność Kościoła. To jest nasz cel. Ekumenizm prowadzi ostatecznie do widzialnej jedności wszystkich wyznawców Chrystusa, dlatego tego typu modlitwy nazywane Ekumenizmem Duchowym, są dla nas w kościele katolickim i poszczególnych kościołach chrześcijańskich bardzo ważne.

W modlitwie, w parafii Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie, uczestniczyli również przedstawiciele bratnich kościołów chrześcijańskich, a wśród nich: ks. mitrat Mirosław Drabiuk – proboszcz prawosławnej cerkwi p.w. Cudotwórczej Ikony Matki Boskiej w Częstochowskie, ks. Krzysztof Góral – radca duchownego Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie, ks. dr Mariusz Trojanowski – sekretarz ks. abp Wacława Depo, ks. dr Grzegorz Szumera – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i ks. dr Kamil Zadrożny. O jedność Chrześcijan modliły się również siostry Brygidki z Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy, którego zasadniczym celem jest służba dziełu zjednoczenia oraz wierni innych tradycji chrześcijańskich w mieście.

ABK