MOPS: progi dochodowe idą w górę

kalkulator

Nowe kryteria dochodowe upoważniające do pobierania świadczeń rodzinnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje o wzroście progów dochodowych – w stosunku do obecnie obowiązujących – o 100 zł. Zwiększone wskaźniki mają obowiązywać w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016, rozpoczynającym się 1 listopada 2015 roku, a kończącym 31 października 2016 roku.
Okres zasiłkowy 2014/2015 przewidywał próg dochodowy w wysokości 574 zł netto na osobę w rodzinie. Nowe kryteria to zatem 674 zł, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.
Wśród pozostałych zmian związanych z kryteriami zarobkowymi wymienić należy także m. in. zmiany dotyczące zasiłków rodzinnych: na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia czy powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Ponadto modyfikacjom ulegają także dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym m. in.: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego czy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
Zespół ds. Obsługi Klienta, znajdujący się przy ul. Nowowiejskiego 26, przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w poniedziałki oraz środy: godz. 7.30 – 15.30, we wtorki i czwartki: godz. 7.30 – 18.00, jak również w piątki: godz. 7.30 – 15.00. Do 30 października br. pisma można składać również w punkcie przyjmowania wniosków (al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie, pok. 30) od poniedziałku do piątku: godz. 7.30 – 14.30.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.mops.czestochowa.pl/mops/aktualnosci/nowy-okres-zasilkowy-wzrost-progow-dochodowych/.

PI

źródło: foto:  www.mops.czestochowa.pl