Na częstochowskim SOR-ze szykują się zmiany

W miniony poniedziałek (24 czerwca) dyrektorzy śląskich szpitali, w których działają szpitalne oddziały ratunkowe, podpisali w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim umowy partnerskie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w związku z obowiązkowym triażem, czyli segregacją medyczną pacjentów.

Na naszym portalu informowaliśmy już, że takie umowy zostaną zawarte do października z 76 pierwszymi szpitalami w Polsce, natomiast do końca sierpnia 2020 r. systemem zostaną objęte pozostałe z 232 SOR-ów w kraju. Dziś przyjrzymy się sytuacji w częstochowskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

Początek czegoś takiego mieliśmy już, ponieważ byliśmy szpitalem testującym system SIOK, który określał kolejność przyjmowania pacjentów w SOR-ze. Natomiast jest to rodzaj wsparcia dla oddziałów ratunkowych w kwestii takiej, że triaż ma dokładnie analizować stan kliniczny pacjenta i to nie czas zgłoszenia się, ale właśnie stan kliniczny ma decydować o priorytecie udzielenia mu pomocy – mówi kierownik SOR-u, dr Jolanta Majer.

Częstochowski Szpitalny Oddział Ratunkowy prowadzi triaż już od roku 2013, jednak w związku z nowym rozporządzeniem czekają go zmiany. Obecnie obowiązują trzy kolory pacjentów, czyli trzy kategorie.

Będziemy teraz musieli szybko dostosować się do rozporządzenia tak, żeby rozszerzyć podział pacjentów na pięć grup. Ponadto będziemy mieli konieczność wprowadzenia procedury, z którą właściwie mieliśmy już styczność jako retriaż tyle, że z określonym czasem, w którym miałoby się to odbywać. Trwają jeszcze nasze dywagacje na temat tego jak to zrobić najlepiej. Pewnie retriaż będą robiły u nas obszary, do których pacjent został konkretnie skierowany tak, żeby co określony czas można było dokonać kontroli stanu pacjenta – dodaje dr Jolana Majer.

W związku z segregacją pacjentów częstochowski szpital czeka jednak jeszcze jedno wyzwanie – ujednomiejscowienie skierowanych pacjentów z końca segregacji (oznaczonych niebieskim i zielonym kolorem) do Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Obecny system w szpitalu wymaga więc pewnego przeorganizowania.

KF