Nowy plan dla wsi

Nowa polityka rolna ma być bardziej aktywna i skoncentrowana na innowacjach, zapowiadają przedstawiciele resortu rolnictwa i ogłaszają wdrożenie ośmiopunktowego planu dla wsi. Zakłada on: większe dofinansowanie paliwa rolniczego, utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, zwiększenie sprzedaży bezpośredniej rolniczego handlu detalicznego czy rozwój rolnictwa ekologicznego. O tym oraz o innych planach, a także wyzwaniach związanych z polską wsią i rolnictwem, debatowano na poniedziałkowej konferencji, która z udziałem Sekretarza Stanu, ministra Szymona Giżyńskiego oraz innych polskich parlamentarzystów odbyła się w gospodarstwie Włodzimierza Mostowskiego, w Kruszynie. – Wraz z ogłoszeniem tego programu, rozpoczyna się jego funkcjonowanie. Zdajemy sobie sprawę, że potrzebne jest wsparcie w wielu sferach, na przykład w dopłatach do paliwa, a także w zakresie rynku i producentów wołowiny. Dużą wagę przywiązujemy też do sprzedaży bezpośredniej, która jest uruchamiana w sensie ustawy. Nie będzie jak do tej pory kwota zwolniona od podatku w wysokości 20 tys. ,a będzie podwyższona do kwoty 40 tys. Jeżeli rolnik będzie produkował i sprzedawał powyżej 40 tys. wówczas będzie to obarczone tylko dwuprocentowym podatkiem – mówił minister Szymon Giżyński.

Dziękuję Rządowi za wspaniały program, na który czekam już od blisko 40 lat. – mówił  gospodarz konferencji Włodzimierz Mostowski – producent czereśni i malin.  W trakcie konferencji poruszono również wątki perspektyw rozwoju rolnictwa w regionie częstochowskim. Służyć mają temu koncepcje powstania w okolicach Mykanowa giełdy rolno – spożywczej. Dwa lata temu od Agencji Mienia Wojskowego nabyliśmy grunty w okolicach Mykanowa. Nasza inwestycja ma aktualnie nazwę Jurajski Agrofreshpark. Długofalowym, celem jest realizacja przedsięwzięcia „węzeł Mykanów”, które ma być gotowe w roku 2022. Nasza inwestycja będzie skorelowana z otwarciem autostrady. naszym głównym celem jest integracja wszelkich podmiotów producenckich, nie tylko związanych z regionem częstochowskim – mówił  Mirosław Matyszczak – Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Gospodarczego.

Polska wieś to nie tylko wyzwania przed rolnictwem. Pojęcie rozwoju zrównoważonego dotyczy także wszelkich innych sfer życia na wsi, między innymi promocji życia kulturalnego –  mówi posłanka Lidia Burzyńska. Jednym z instrumentów, które miałaby pomóc w jego realizacji jest  program „Kultura – Interwencje 2018. Etno Polska”. To forma wsparcia dla kultury ludowej. Jest on skierowany do artystów i zespołów folklorystycznych oraz do wszystkich środowisk, które promują kulturę tradycyjną. Rząd na ten cel przeznaczył w tym roku blisko 7 mln zł.

Największą zmianą zapowiadaną przez resort rolnictwa jest zapowiedź stworzenia Krajowej Grupy Spożywczej. Będzie to „czapa”, która skonsoliduje pozostające w rękach Skarbu Państwa spółki działające na obrzeżach rynku rolnego. W ocenie resortu rolnictwa, taka konsolidacja powinna pozwolić na ustabilizowanie cen skupu płodów rolnych. Na rynku pojawi się bowiem duży podmiot, który będzie w stanie konkurować z prywatnymi firmami, a zarazem wywierać presję na podnoszenie cen skupu.

PNP