Nowy skład Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej

 

Dekretem metropolity częstochowskiego, abp. Wacława Depo, z dnia 8. stycznia 2018 roku, powołany został nowy skład Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej. W jej skład weszli zarówno przedstawiciele duchowieństwa jak i grono osób świeckich związanych z częstochowskim Kościołem. Sekretarzem Rady został mianowany ks. Adam Polak, który przedstawił, jaka jest jej rola w strukturach Kościoła:
– Zadaniem Rady nie jest podejmowanie decyzji ani tworzenie jakiegoś organu stricte tylko jest to organ doradczy abp. Wacława Depo, nie tyle w zarządzaniu archidiecezją co raczej w rozeznawaniu pastoralnym, w rozeznawaniu potrzeb duszpasterskich archidiecezji, ale także do pomocy w kontaktowaniu się z parafialnymi radami duszpasterskimi, które powinny istnieć i mam nadzieję istnieją przynajmniej w większości parafii archidiecezji częstochowskiej.
Abp Wacław Depo powołując do Rady przedstawicieli mediów katolickich docenił ich rolę w działalności ewangelizacyjnej częstochowskiego Kościoła. Jedną z powołanych do pracy w Radzie osób jest Aleksandra Mieczyńska, zastępca dyrektora Radia Fiat:
– W skład Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej wchodzi przedstawiciel Radia Fiat, to akurat jestem ja. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Jeżeli chodzi o świat mediów, to jest także w składzie Rady Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna Tygodnika Katolickiego Niedziela, no i będziemy w tym czternastoosobowym składzie Rady, mam nadzieję, być pomocą arcybiskupowi, bo do tego przede wszystkim powołana jest Rada.
Przed nowo powołaną Radą Duszpasterską Archidiecezji Częstochowskiej stoją ważne, istotne dla całego Kościoła częstochowskiego zadania. Owoce jej pracy będą zapewne tym lepsze, im większą modlitwą otoczymy jej członków.

Skład Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej:

1. Bp Andrzej Przybylski
2. Ks. Marian Szczerba
3. Ks. Andrzej Kuliberda
4. Ks. Adam Polak
5. S. Iwona Kaczmarek ZMBM
6. Artur Dąbrowski
7. Lidia Dudkiewicz
8. Agnieszka Kubicka
9. Krzysztof Kubicki
10. Marcin Kupczyk
11. Wiktoria Kuta
12. Aleksandra Mieczyńska
13. Grzegorz Nienartowicz
14. Stanisław Snarski

ZD