Obchody Święta Policji na placu Biegańskiego

Częstochowscy funkcjonariusze zgromadzili się 9 lipca na placu Biegańskiego po to, aby wziąć udział w obchodach Święta Policji. Obchodach wyjątkowych z racji setnej rocznicy powstania Policji Państwowej w przedwojennej Polsce.

Na uroczystość przybyli m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Krzysztof Justyński, przedstawiciele Straży Pożarnej oraz instytucji współpracujących z Policją. O obchodach mówi Sabina Chyra-Giereś z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie:

Dzisiaj Komenda Miejska Policji w Częstochowie zorganizowała uroczyste obchody Święta Policji, które przypadają na dzień 24 lipca. Podczas obchodów policjanci zostaną mianowani na wyższe stopnie służbowe.

Wyższe stopnie otrzymało łącznie blisko dwustu pięćdziesięciu funkcjonariuszy. Komendant Miejskiej Policji w Częstochowie Dariusz Atłasik zwraca przede wszystkim uwagę na rozwój działań częstochowskich stróżów prawa:

Uważam, że miasto jest coraz bezpieczniejsze. Zwalczamy przestępczość, która przeszkadza w codziennym życiu. Nie jest to łatwe, ale dzięki współpracy społeczeństwa i nowym środkom technicznym udaje nam się to.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Krzysztof Justyński mówi o zadaniach stawianych przed Policją, teraz, jak i sto lat temu:

Jest to święto wyjątkowe z uwagi na wymiar historyczny. Jest to ważny jubileusz, ale jubileusz, który zobowiązuje. Na początku formowania się Policji głównym jej zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa państwu i jego obywatelom, dbanie o porządek publiczny.

Nadinspektor Krzysztof Justyński mówi również o wyzwaniach w codziennej pracy funkcjonariuszy oraz o jej efektach:

Tegoroczne badania pokazały, że Policja jest na pierwszy miejscu pośród innych instytucji, które podlegały badaniom i opinii społecznej. Jest to podziękowanie dla policjantów, za to, co robią podczas codziennej służby. Jak dobrze wiemy, funkcjonariusze, wykonując swoje obowiązki, często działają w sytuacjach skrajnego stresu i presji. Mimo to potrafią profesjonalnie wykonywać zadania, które są przed nimi stawiane.

Uroczystość uświetnił występ policyjnej orkiestry oraz przemarsz Policji Konnej.

AK