Obwodnica Częstochowy coraz bliżej

Do położenia zostało jeszcze około 1,5 km nawierzchni betonowej, a przy dobrych warunkach pogodowych planowane zakończenie robót nawierzchniowych jest przewidywane na 12 listopada bieżącego roku. Tak przedstawia się sytuacja prac na A1 na wysokości Częstochowy.

20 września Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła trzy przetargi na dokończenie zadań związanych z oddaniem autostradowego fragmentu obwodnicy Częstochowy. Wykonawcy zostali wyłonieni, a część umów została już podpisana. Jak mówi Marek Prusak, z katowickiego oddziału GDDKiA, jest to już końcowy etap realizacji zamówienia na zabezpieczenie prac po poprzednim wykonawcy:

– Podejmujemy działania niezbędne do udostępnienia tego odcinka autostrady kierowcom. To jest realizacja zamówień związanych z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci ogrodzenia, barier ochronnych czy też oznakowania poziomego.

Jednak to nie jedyne działania, które przybliżą do zakończenia tej inwestycji:

– Na pierwszy ogień pójdzie wykonanie ekranów akustycznych. Ogłosiliśmy już na to przetarg. Pozostały zakres jest związany z zakończeniem tej inwestycji, czyli nasadzenia, zieleń i inne elementy wykończenia autostrady.

Zakres zamówienia na montaż ekranów akustycznych będzie obejmował również obsługę geodezyjną, montaż drzwi technicznych oraz wykonanie robót zabezpieczenia antykorozyjnego. Prace mają zostać ukończone w ciągu pięciu miesięcy od daty podpisania umowy.

AK

źródło foto: GDDKiA Katowice