Obwodnica Częstochowy – ostatnia prosta?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła 20 września trzy przetargi na dokończenie zadań związanych z oddaniem autostradowego fragmentu obwodnicy Częstochowy. Zadania mają objąć montaż barier, wykonanie oznakowań oraz ogrodzenie autostrady.

Wykonawcy będą mieli dwa miesiące na wykonanie prac od daty podpisania umowy z inwestorem. Są to inwestycje niezbędne do oddania drogi.

– Jesteśmy obecnie na etapie analizy ofert. Zainteresowanie było duże, więc jesteśmy dobrej myśli – mówił Marek Prusak z katowickiego oddziału GDDKiA.

Przetargi przeprowadzone zostały w trybie pełnoprawnym, a nie jak poprzednio z tzw. wolnej ręki. Wiąże się to z dłuższymi procedurami, a to niesie za sobą konsekwencje wydłużenia terminu udostępnienia drogi do użytku.

– Może dojść do sytuacji, że termin nieco się przesunie, aczkolwiek przy dobrej organizacji pracy, udostępnienie autostrady w grudniu jest nadal realne – przekonywał rzecznik.

Ostateczny termin oddania odcinka zależy od tego, kiedy umowa z wykonawcami zostanie podpisana. GDDKiA w Katowicach ma nadzieję, że nastąpi to jeszcze w październiku.

BNO
Fot.: GDDKiA w Katowicach