Pielgrzymka Rodzin Katyńskich z modlitwą za poległych bliskich

Po raz 29 podczas święta Miłosierdzia Bożego przy Ołtarzu Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze sprawowana została Msza św. w intencji Rodzin Katyńskich. Ideę Mszy za rodziny ofiar poległych w 1940 roku ustanowił w 1996 roku papież św. Jan Paweł II, który prosił, aby spotkania katyńskie prowadziły ku przebaczeniu mimo doświadczanego bólu po stracie bliskich.

– Bez przebaczenia trudno budować lepszy świat. Mam tu na myśli świat człowieka, jego duszy i kondycji fizycznej. Jeśli przebaczamy, zyskujemy to, co nazywamy wzajemnością w przebaczaniu. Tak jak to uczynił Chrystus. Oprawcy skazali Go, bo nie wiedzieli, co czynią – mówi ks. komandor Janusz Bąk, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, delegat biskupa polowego ds. kombatantów i weteranów wojennych, który przewodniczył niedzielnej Mszy św.

– Jest to bardzo ważne dla mnie, że mogę być tu od początku, odkąd tylko odbywa się to dziękczynienie miłosierdziu Bożemu oraz za to, że papież Jan Paweł II przyjął nas na pierwsze spotkanie – wspomina Tadeusz Patecki, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Poznaniu, który od samego początku bierze czynny udział w pielgrzymkach Rodzin Katyńskich.

Po uroczystej Mszy św. pielgrzymi udali się do Sali Ojca Kordeckiego, w której odbył się spektakl muzyczny pt. Duch Wolności zorganizowany przez nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie. Blisko półgodzinne przestawienie było uczczeniem pamięci ofiar zbrodni katyńskiej.

BNO