Plac przy ul. Staszica doczeka się rewitalizacji

Jeszcze w tym roku możemy spodziewać się zagospodarowania jednego ze straszących wyglądem miejsc w centrum Częstochowy. Mowa o placu przy ul. Staszica i przedłużeniu tej ulicy do ul. Racławickiej, które zgodnie z decyzją radnych miejskich będzie nosiło imię Marka Perepeczki. Plac, będący niegdyś dzikim parkingiem, obecnie świeci pustkami, a właściwie stał się miejscem gdzie możemy obserwować bujny rozkwit chwastów i dzikiej roślinności. Według zapowiedzi Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, w ciągu kilku miesięcy miejsce to ma diametralnie zmienić swój wygląd.
– Nie stricte drogowe, ale związane z inwestycją drogową prace zostaną wykonane na terenie odsłoniętym przy budowie przedłużenia ul. Racławickiej do ul. Staszica – mówi Maciej Hasik z MZDiT. – Mamy wybudowaną drogę, chodniki i infrastrukturę oświetleniową, ale w ramach konsultacji społecznych była zapowiedziana rewitalizacja tego terenu. Dlatego musimy teraz przeprowadzić inwestycję polegającą na remoncie tego miejsca. Powstaną zatem miejsca parkingowe, plac zabaw, zostanie zreorganizowana zieleń, powstanie park linowy. W związku z tymi pracami możemy spodziewać się utrudnień w sąsiedztwie placu w okresie wakacyjnym. Planujemy zakończenie inwestycji ok. połowy września.
Przetarg na wykonanie rewitalizacji terenu został ogłoszony 11 lipca. Na oferty firm zleceniodawca czeka do 26 lipca. Biorąc pod uwagę, że po rozstrzygnięciu przetargu oferenci mogą składać odwołanie, a co za tym idzie rozpoczęcie prac może się przesunąć, termin oddania inwestycji do użytku w połowie września może być niezbyt realny. Trzeba jednak mieć nadzieję, że uda się to szpecące nasze miasto miejsce zrewitalizować jak najszybciej.

ZD