Północ doczeka się odwodnienia

Po pracach związanych z odwodnieniem Grabówki i Kiedrzyna przyszedł czas na północną część dzielnicy Północ w Częstochowie. Blisko 21,5 mln złotych będzie kosztowała inwestycja związana z budową zbiorników chłonno-odparowujących oraz długo oczekiwaną przez mieszkańców przebudową drogową ulicy św. Brata Alberta.

– Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy będziemy mogli rozpocząć budowę odwodnienia dzielnicy Północ. Realizacja tego zadania potrwa do przyszłego roku włącznie. Zmieni się nie tylko gospodarka wodami opadowymi, ale także możliwe będą inwestycje drogowe przy ulicy św. Brata Alberta, od ulicy Makuszyńskiego do ulicy Pileckiego – mówił rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie Maciej Hasik.

Niespełna 10 mln złotych przeznaczonych na inwestycję odwodnienia północy to fundusze pozyskane ze środków Unii Europejskiej. Pozostałą część stanowią środki własne Częstochowy.

BNO