„Pro memoria” – prezentacja zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego

We wtorek, 4 grudnia w auli redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” odbyła się promocja książek „Pro memoria”, zawierających osobiste zapiski i dzienniki sługi Bożego, kard. Stefana Wyszyńskiego.

Obecny na spotkaniu metropolita częstochowski abp Wacław Depo powiedział, że przesłanie płynące z nauczania kard. Wyszyńskiego pozostaje wciąż aktualne. – Najważniejsze jest to, co odczytujemy dzisiaj jako aktualność przesłania. To nie jest tylko przesłanie historyczne, ale żywe słowo na bazie żywej wiary kard. Wyszyńskiego. Chciejmy to widzieć jako dziedzictwo, które jest ciągle aktualne i które wymaga od nas również odpowiedzi i świadectwa.

Treść i główne przesłanie pierwszych trzech tomów „Pro memoria” zaprezentowali: Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, s. dr Małgorzata Krupecka, redaktor tomu V „Pro memoria” oraz dr Rafał Łatka z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. S. dr Małgorzata Krupecka wyjaśniła, czym od pozostałych różni się V tom serii „Pro memoria”. – Ten tom różni się zwłaszcza od tomu „więziennego”, w którym zapiski kardynała mają charakter bardziej medytacyjny, natomiast w 1958 r. kardynał intensywnie pracował i spotykał się codziennie z kilkunastoma osobami. Praca nad tym tomem polegała m.in. na ich identyfikacji. Była również przygodą, takim „dotknięciem” kard. Wyszyńskiego.

Istotny wkład w wydanie tomów z serii „Pro memoria” ma również dr Rafał Łatka z Biura Badań Historycznych IPN. – Odpowiadam za stronę organizacyjno-merytoryczną, m.in. za przygotowanie zapisków przez IPN. Czuwam też nad wydaniem książek i przebiegiem recenzji naukowych. Ponadto opracowałem tom dotyczący 1960 r.

Po spotkaniu w budynku redakcji „Niedzieli” abp Wacław Depo i o. Jerzy Tomziński dokonali wspólnie uroczystego otwarcia Biura Ojca Jerzego Tomzińskiego, w którym znajdują się m. in. maszyny do pisania, na których o. Jerzy Tomziński redagował ważne dla dziejów Kościoła teksty i listy, w tym również do kard. Wyszyńskiego.

Maciej Orman

wykorzystano fragmenty artykułu ks. Mariusza Frukacza

Częstochowa: prezentacja „Pro memoria” kard. Wyszyńskiego w „Niedzieli”

więcej na http://niedziela.pl/artykul/39522/Prezentacja-%E2%80%9EPro-memoria%E2%80%9D-kard