Przez Maryję do Jezusa – Pielgrzymka Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

Na Jasnej Górze trwa Pielgrzymka Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Spotkanie jest także duchowym przygotowaniem do jubileuszu 450-lecia istnienia sodalicji mariańskich na ziemiach polskich, który będzie obchodzony za 2 lata.

Przez wieki sodalicje stały się miejscem formacji inteligencji katolickiej, wychowały wielu świętych i wybitnych, zaangażowanych w życie Kościoła ludzi, podkreśla Regina Pruszyńska:

– Oprócz umiłowania Pana Boga, Sodalicje bardzo realnie idą przez życie, angażując się w życie rodzinne, społeczne, zawodowe i patriotyczne. I tak np. generał Haller, który dlatego nazwał Armię Błękitną, bo sam był Sodalisem Marianusem.

Sodalisów można spotkać w wielu miastach Polski, nie tylko przy Jasnej Górze w Częstochowie, ale także w Krakowie, Poznaniu, Łodzi czy Przemyślu. Wszystkie wspólnoty sodalicyjne zrzesza Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce. Jest ona także organem prowadzącym dla trzech placówek oświatowo
-wychowawczych (przedszkola, szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego), tworzących razem Katolicki Zespół Edukacyjny w Warszawie. Misją Sodalisów jest świadczenie o Bogu w codziennym życiu. Tego też staramy się uczyć naszych podopiecznych – mówi Grzegorz Baran, prezes Federacji:

– W dzisiejszych czasach z jednej strony jest to niezwykle trudne, ponieważ zewsząd narażeni jesteśmy na różnego rodzaju ataki, nieprzyjemne sytuacje, ale jednocześnie jest to niezwykle łatwe, ponieważ w każdej sytuacji życiowej możemy opowiadać się po stronie Pana Boga, po stronie Matki Najświętszej i Kościoła, który jest atakowany. Ten świat daje nam mnóstwo okazji do tego. Ważne tylko, żebyśmy mieli odwagę, chęć przeciwstawiania się złu, mówienia o tych wartościach, które są dla nas ważne.

Zadaniem sodalicji jest duchowa formacja jej członków w myśl zasady „Per Mariam ad Jesum” (Przez Maryję do Jezusa) i aktywna działalność apostolska. Niegdyś należeli do niej królowie, rycerze i szlachta oraz liczni święci, także współcześni, jak św. Jan Paweł II czy św. Matka Teresa z Kalkuty. Dziś do sodalicji mariańskich w Polsce należy ok. tysiąca osób różnych stanów i zawodów.

BNO
Źródło: Radio Jasna Góra