Remont ul. św. Rocha jeszcze w tym roku

remont1

Decyzją częstochowskich radnych długo oczekiwany remont ul. św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. św. Jadwigi ma dojść do skutku jeszcze w tym roku. Podczas wczorajszej XIV Sesji zwykłej Rady Miasta Częstochowa miejscy włodarze podjęli uchwalę, na mocy której na przebudowę ul. św. Rocha przeznaczone zostały środki w kwocie 4,4 mln. złotych. Pierwotnie przebudowa tego odcinka miała rozpocząć się dopiero w przyszłym roku. Szybsza modernizacja możliwa jest dzięki oszczędnościom, jakie poczynił Miejski Zarząd Dróg i Transportu na innych inwestycjach oraz zwolnienia środków z inwestycji unijnych, które ze względów proceduralnych mogą zostać zrealizowane dopiero w roku 2016.
Ulica św. Rocha jest ważną drogą dojazdową do centrum miasta od strony Opola i Kłobucka. Na kompleksową przebudowę czeka już kilkanaście lat. W latach ubiegłych została przebudowana część drogi od ul. Odrodzenia do ul. Ikara, a także odcinek w obrębie Rynku Wieluńskiego do skrzyżowania z ul. Klasztorną. Remont ulicy św. Rocha istotny jest również w kontekście ewentualnej wizyty w Częstochowie papieża Franciszka w przyszłym roku.