Rozpoczął się Światowy Tydzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tak jak na znak solidarności z osobami z zespołem Downa zakłada się kolorowe skarpetki, tak na znak solidarności z osobami z autyzmem, wiele budynków na całym świecie zostało podświetlonych na niebiesko. Dzień ten rozpoczął też Światowy Tydzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji również w Częstochowie odbywają się wydarzenia poświęcone autyzmowi. W Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka eksperci udzielają porad rodzicom dzieci zmagających się z zaburzeniem. We wtorek, 4 kwietnia na Placu Biegańskiego odbędzie się happening z udziałem dzieci cierpiących na zaburzenie oraz ich rodziców. Na piątek 6 kwietnia zaplanowano natomiast konferencję naukową zatytułowana „Jestem osobą z autyzmem – dajcie mi szansę”, w trakcie której będzie można zapoznać się z publikacjami dotyczącymi autyzmu.

Autyzm dotyka wszystkich sfer rozwoju człowieka, powodując całościowe zaburzenie funkcjonowania. Często towarzyszy mu obniżenie lub upośledzenie inteligencji, jak również inteligencja w normie lub znacznie powyżej normy. Sytuacja osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu jest w Polsce wciąż bardzo trudna. W dalszym ciągu istnieje jednak wiele stereotypów jeśli chodzi o jego postrzeganie  choć sytuacja uległa poprawie. Osoby zmagające się z zaburzeniem, tak jak my wszyscy chcą nawiązywać relacje z innymi ludźmi, tylko robią to często w odmienny i nieakceptowany sposób. Według danych Autism Europe ok. 5 mln osób w Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem. W Stanach Zjednoczonych podaje się, że jedno na 68 urodzonych dzieci jest dotkniętych tym rodzajem niepełnosprawności. W Polsce nie ma dokładnych danych dotyczących schorzenia. Szacuje się, że u nas osób tych może być co najmniej 60 tysięcy.

PNP