Sesja budżetowa: pieniądze, Włókniarz i nowy wiceprezydent

WP_20151230_010

To ostatnia w tym roku Sesja częstochowskiej Rady Miasta. Przedstawiciele mieszkańców zajmują się m.in. kwestiami poprawek do budżetu, autopoprawek Prezydenta Miasta. Kulminacyjnym punktem obrad jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok, jest to zarazem ostatni punkt obrad.

Sesja rozpoczęła się od wizyty sympatyków i zawodników Włókniarza, często bardzo młodych zawodników. Radni mogli również wysłuchać prezes Stowarzyszenia CKM Włókniarz, Michała Świącika, oraz Romana Lisowskiego z AZS. Pewną niespodzianką była zmiana we władzach wykonawczych miasta. Funkcję wiceprezydenta zajął Andrzej Szewiński, sportowiec, senator z ramienia PO dwóch kadencji, który w tym roku nie uzyskał reelekcji.Co oczywiste, ocena projektu budżetu miasta Częstochowy jest różna wśród reprezentantów różnych stronnictw politycznych.

Nasza ocena budżetu przedłożonego przez Prezydenta Miasta radnym była krytyczna, ponieważ widać w nim wiele niepokojących tendencji, jak ograniczenie inwestycji – mówi radny ugrupowania samorządowego Mieszkańców Częstochowy, Krzysztof Świerczyński. Część pomysłów ugrupowania zostało uwzględnionych w autopoprawkach Prezydenta do budżetu. – Zostały uwzględnione nasze wnioski, ale tylko w pewnym zakresie. Dotyczące promocji miasta poprzez sport, bo wnioskowaliśmy o wprowadzenie zadania pod nazwą promocja miasta poprzez zawody żużlowe i promocja miasta poprzez piłkę nożną, tak jak to zrobiliśmy w latach ubiegłych, i te zadania rzeczywiście znalazły się w budżecie. […] Jako jedyni wnioskowaliśmy o to, aby zmniejszyć deficyt miasta o dwa miliony złotych, co w konsekwencji prowadzi do tego, że rok 2016, oczywiście przy realizacji tego założenia, byłby pierwszym rokiem od wielu wielu wielu lat, kiedy zadłużenie miasta nie zwiększy się – wyjaśnia. Według radnego mniejsze wpływy budżetowe to częściowo wynik braku funduszy unijnych.

Klub jest współtwórcą tego budżetu i jest to budżet na miarę możliwości miasta – mówi radny klubu Platforma Obywatelska, Jacek Krawczyk. – Ten budżet jest też budżetem pewnego przygotowania i kompromisu przed latami następnymi, ponieważ oczekujemy na środki europejskie. Pojawiają się pierwsze informacje, że część naszych wniosków, jako miasta, zostanie uwzględniona i otrzymamy pieniądze zewnętrzne, natomiast jest to też okres na przygotowanie dokumentacji, doprowadzenie do odpowiednich programów, procedur, abyśmy te środki mogli pozyskać, i zabezpieczenia również środków własnych, co jest bardzo ważne. […] W tym momencie deficyt będzie chyba jednym z najniższych w historii ostatnich lat, wyniesie 22 mln zł – zauważa radny.

To będzie dobry budżet, bo udało się w nim umieścić propozycje, które będą bezpośrednio dotyczyły dużej liczby mieszkańców – mówi radny klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej, Zbigniew Niesmaczny. – Mam tu szczególnie na myśli bardzo rozbudowaną kwestię programów zdrowotnych, które będą oferowane naszym mieszkańcom, np. szczepienia ochronne dla dzieci, szczepienia ochronne przeciw grypie, profilaktyka związana z wirusem brodawczaka […]. To są te elementy, na które my, jako klub radnych, zwracamy szczególną uwagę – stwierdza radny, zauważając, że nie ma praktycznie takiego samorządu, który nie działałby w obrębie deficytu, problem polega na tym, żaby utrzymać deficyt we właściwych ramach.

Przyjęcie projektu budżetowego nie zamyka drogi do jego zmian. W ciągu roku budżetowego dochodzi m.in. do sytuacji losowych, w wyniku których zmieniają się wpływy lub wydatki budżetowe, więc budżet miasta ulega korekcie.

Krzysztof Rygalik

WP_20151230_006