Śląski NFZ wydaje karty EKUZ w częstochowskim ZUS-ie

Odwiedzający w dniach 24 – 25.04. oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Dąbrowskiego 43/45 w Częstochowie, mogą otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Stoisko mobilne Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się na parterze, w sali obsługi klientów i jest czynne w godzinach 9 – 14.00. Czym jest karta EKUZ i co jest potrzebne do jej wyrobienia, mówi Małgorzata Leszczyńska, kierownik delegatury Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Częstochowie:

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia, w trakcie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Wystarczy wypełnić wniosek, okazać dowód osobisty lub paszport. W naszym systemie nastąpi weryfikacja uprawnień do korzystania ze świadczeń, a potem można pobrać kartę europejską. Uczniowie powyżej osiemnastego roku życia muszą okazać legitymację szkolną lub studencką — mówi Małgorzata Leszczyńska.

W ubiegłym roku wydano ponad pięćset tysięcy kart, których termin ważności został wydłużony do osiemnastu miesięcy. O czym należy pamiętać, używając karty EKUZ, mówi Małgorzata Leszczyńska:

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Korzystając z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego za granicą, należy pamiętać, że podlega się obowiązkom korzystania z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego. Czyli na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Idąc do lekarza, należy upewniać się, czy dana placówka i lekarz działają w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa — uczula Małgorzata Leszczyńska.

Jeżeli ktoś nie zdąży udać się do częstochowskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, może wysłać wniosek o wyrobienie karty EKUZ do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia lub złożyć go osobiście w częstochowskim oddziale.

AK

źródło foto: www.ekuz.nfz.gov.pl