Służba wojskowa nadal popularna

Okres wakacji to czas, kiedy wielu absolwentów szkół średnich oraz uczelni wyższych podejmowało decyzje dotyczące swojej przyszłości, swojej kariery zawodowej. Wysoki poziom zaufania społeczeństwa do wojska oraz jego wzrastający poziom wyposażenia i wyszkolenia powoduje, że wielu młodych ludzi widzi swoją przyszłość właśnie w tej formacji. Jak wygląda obecnie sytuacja naboru do służby wojskowej w regionie częstochowskim przedstawił zastępca komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie, major Paweł Kowalczyk:
– Wojskowa Komenda Uzupełnień prowadzi nabór do ochotniczych form służby wojskowej, takich jak: kandydacka, do służby przygotowawczej, do służby zawodowej i Narodowych Sił Rezerwowych. Prowadziliśmy też nabór do Legii Akademickiej. Prawie sto osób złożyło swoje kandydatury do służby kandydackiej. Do Studium Oficerskiego powołaliśmy w tym roku tylko 3 osoby, ale na wyższe uczelnie wojskowe powołanych zostało 24 osoby. Zauważamy procentowy wzrost tej liczby z roku na rok. Do zawodowej służby wojskowej powołaliśmy w tym roku ok. 30 osób, ale zawsze największy nabór jest we wrześniu i w październiku. Do służby przygotowawczej powołaliśmy z naszego terenu ponad 20 osób.
Jak zaznacza mjr Kowalczyk, żeby ubiegać się o przyjęcie do służby przygotowawczej należy spełnić kilka warunków: posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 18 lat życia, nie można być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem, trzeba posiadać wykształcenie odpowiednie do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych lub korpusie podoficerów. Niezwykle istotny jest również nienaganny stan zdrowia kandydata. Mimo tych warunków, jak wskazują statystyki, popularność służby wojskowej wśród młodych ludzi nie maleje. Dużym zainteresowaniem cieszy się również możliwość służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.
– Od zeszłego roku w naszym województwie powstaje 13 Ślaska Brygada Obrony Terytorialnej – dodaje mjr Kowalczyk. – Obecnie prowadzimy nabór ochotników do 131 Batalionu Piechoty Lekkiej. W tej chwili mamy ok. 100 kandydatów. Batalion powstaje w Gliwicach i w Bytomiu. Możliwe, że w ciągu najbliższych dwóch lat żołnierze, którzy zostali od nas skierowani do tego batalionu, zostaną skierowani do służby w Częstochowie. Wszystko zależy od tego, czy dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zatwierdzi miejsce powstania batalionu w Częstochowie. Jednak na razie nie mamy 100% pewności, że ten batalion będzie w naszym mieście, ale może się okazać, że powstanie w jego okolicach.
Osoby zainteresowane podjęciem służby wojskowej w różnych formacjach mogą uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie, przy ul. Legionów.

ZD