Spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego

We wtorek, 3 września na Placu Biegańskiego o godzinie 11:00 w autobusie „londyńczyk” odbyło się spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Mieszkańcy Częstochowy będą mieli do rozdysponowania 0,5 procent budżetu miasta.

– Podobnie do ubiegłego roku, w tegorocznym budżecie mamy do wydania prawie 9,5 mln zł. Zasady głosowania nie ulegają zmianom, od początku jest podział na pulę ogólnomiejską oraz pule dzielnicowe. Wszyscy mieszkańcy mogą głosować spośród 91 zadań ogólnomiejskich oraz wybierać zadania dzielnicowe w rejonie swojego zamieszkania. Liczy się miejsce zamieszkania, a nie zameldowania – mówi Justyna Głąb z Referatu Dialogu i Praw Człowieka Urzędu Miasta Częstochowy.

Spotkanie poświęcone było możliwościom oddawania głosów na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Wszystko po to, aby ułatwić dostęp do głosowania.

– Ważne, aby jak największa liczba osób wzięła udział w głosowaniu budżetu obywatelskiego, ponieważ to, co powstaje, jest najbardziej potrzebne i najbliższe oczekiwaniom mieszkańców – wspomina Agata Wierny z Urzędu Miasta Częstochowy.

Głosować będzie można od 6 do 25 września. Prawo głosu przysługuje każdemu mieszkańcowi Częstochowy, który ukończył 13 lat. Głosowanie jest możliwe przez Internet, stacjonarnie w siedzibie komisji oraz w mobilnym punkcie na Placu Biegańskiego. Głos można oddać także w miejscu zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych.

BNO