Straż Miejska podsumowała weekend – było spokojnie

Funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej zrealizowali w miniony weekend 171 telefonicznych interwencji na wniosek mieszkańców miasta. 14 zgłoszeń dotyczyło podejrzenia spalania odpadów w domowych piecach. Mieszkańcy miasta w miniony weekend zwracali się do częstochowskiej Straży Miejskiej ze 171 wnioskami o interwencję. Najwięcej zdarzeń dotyczyło zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych (38 interwencji). W ciągu minionych trzech dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 24 obserwacje zakończone interwencją służb. 18 interwencji z miejskiego monitoringu zrealizowali strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje przekazano do realizacji innym służbom.

W miniony weekend mieszkańcy miasta dzwonili też do częstochowskiej Straży Miejskiej z 14 wnioskami o kontrolę domowej kotłowni. Z 14 zgłoszonych podejrzeń spalania śmieci w domowych piecach strażnicy miejscy potwierdzili 2 przypadki.

Oprócz interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta częstochowscy strażnicy miejscy podejmowali też własne działania podczas służby patrolowej. Straż Miejska apeluje także do mieszkańców miasto to, aby zwracali uwagę na osoby bezdomne.  Pobyt osób bezdomnych, które są narażone na wyziębienie należy zgłaszać na numery alarmowe (tel. alarmowych Straży Miejskiej 986). Tylko szybka informacja może uratować osobę bezdomną przed poważnym wyziębieniem lub zamarznięciem.

źródło: Straż Miejska