Kończy się termin składania wniosków do budżetu obywatelskiego

Do poniedziałku, 27 maja można zgłaszać propozycje do VI edycji budżetu obywatelskiego – w najbliższy weekend także w mobilnym punkcie. Do tej pory wpłynęło 160 projektów.

Zadania można składać na dwa sposoby – na papierze lub elektronicznie. Papierowy formularz – dostępny na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl, w Biurze Obsługi Interesanta lub w internetowym poradniku interesanta – wypełniamy i składamy w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej lub wysyłamy pocztą na adres Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

Drogą elektroniczną zadania zgłaszamy za pośrednictwem generatora wniosków na stronie https://budzet.czestochowa.um.gov.pl:81 Aby wypełnić wniosek przez internet, wystarczy posiadać adres mailowy, który służy do potwierdzenia złożenia zadania.

Pomoc przy wypełnieniu wniosku i wiedzę dotyczącą naboru będzie można uzyskać także w  mobilnym punkcie:
– 25 maja, podczas Dnia Samorządu w godz. 16.00-19.00, przy budynku odwachu na placu Biegańskiego,
– 26 maja, podczas Rodzinnego Pikniku Podmiotów Ekonomii Społecznej, w godz. 12.00-16.00, przy stoisku Wydziału Polityki Społecznej na Promenadzie Niemena.

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie: http://konsultacje.czestochowa.pl/?page_id=16303.