Uwaga na fałszywe recepty narkotyczne!

– Otrzymaliśmy informację, że jedna z częstochowskich aptek zrealizowała sfałszowane recepty narkotyczne. Recepty były prawidłowo wydrukowane, posiadały wszystkie niezbędne dane, także kod recepty. Wystawione były przez istniejącego lekarza, ale nigdy niepracującego w tej przychodni, która jakoby posiadała wspomniane recepty. Podobnie realny był pacjent, choć jak się okazało później, jego adres był nieprawdziwy – poinformowała Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska.

– Apelujemy do wszystkich farmaceutów o wzmożoną uwagę w czasie realizacji recept na środki odurzające i psychotropowe, szczególnie od nieznanych pacjentów czy wystawionych w odległych miejscowościach lub realizowanych w weekendy, święta i w czasie dyżurów. W razie wątpliwości co do legalności i autentyczności recepty farmaceuta ma prawo odmówić jej realizacji. Może też próbować skontaktować się z lekarzem lub przychodnią w celu potwierdzenia ordynacji lekarskiej – apeluje Izba.

NFZ oferuje możliwość sprawdzenia, czy dany kod recepty został rzeczywiście wydany jakiemuś świadczeniodawcy. Służy temu funkcja Sprawdzanie poprawności recept, zlokalizowana w Portalu Świadczeniodawcy w sekcji obsługującej przesyłki refundacyjne z aptek. Należy się zalogować do portalu, wybrać tę funkcję, a następnie wczytać skanerem kod recepty w okienku. Komunikat recepta wydana oznacza, że podany unikalny numer recepty został przydzielony konkretnemu lekarzowi w konkretnej przychodni (gabinecie, poradni itp.), każdy inny oznacza wysokie prawdopodobieństwo podrobienia recepty – informuje Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska.

źródło: www.czestochowa.oia.org.pl