W książce tkwi siła – zajęcia z biblioterapii

foto na str

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie prowadzi zajęcia z biblioterapii, służącej wspieraniu funkcji medycznych i psychicznych człowieka poprzez użycie wyszukanych materiałów czytelniczych, stanowiących formę pomocy terapeutycznej.
– Publiczna Bibllioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie prowadzi zajęcia z wykorzystaniem elementów biblioterapii od 2008 roku. Ćwiczenia te przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ale także dla dzieci w wieku przedszkolnym – zaznacza Renata Lipniewska, wicedyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie ds. bibliotek pedagogicznych.
Zajęcia prowadzone są według wcześniej ustalonego scenariusza. Plany lekcji oparte są na tekście literackim dostosowanym do wieku uczestników zajęć.
– Biblioterapia jest jedną z form terapii pedagogicznej, stosowanej do korygowania zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży. Wykorzystuje się w niej materiały czytelnicze do diagnozowania problemów uczniów. Jako biblioteka włączyliśmy się w pomoc szkołom, organizując tego typu zajęcia – podkreśla Katarzyna Kucharzewska, nauczycielka zajęć z biblioterapii.
Tematyka zajęć oscyluje wokół problemów: tolerancji, dobrych i złych emocji, asertywności – przeciwdziałaniu uległości i przemocy, a nawet – narkomanii i substancji psychoaktywnych, takich jak dopalacze.
– Lekcje nie są związane wyłącznie z książką. Wplatamy w nie również elementy muzykoterapii, choreoterapii czy filmoterapii. Stosuje się w nich szereg różnych metod aktywizujących. Najważniejszy punkt zajęć polega na zmianie zachowania – nie tylko wobec siebie, ale także wobec innych – stwierdza Katarzyna Kucharzewska.
Cel biblioterapii to – w uproszczeniu – regulacja systemu nerwowego i ludzkiej psychiki. Nauczyciele starają się poprzez zajęcia docierać do dzieci, motywować je do uzewnętrzniania swoich problemów i samooczyszczania.
Zadanie współczesnej szkoły nie polega wyłącznie na dostarczaniu wiedzy, ale także na korygowaniu zaburzeń emocjonalnych. Jak widać, czytanie może być niezwykle pożyteczne i wspierać człowieka nie tylko w celach edukacyjnych, ale także terapeutycznych.
Paulina Izdebska

źródło: foto: biblioteka.womczest.edu.pl