Więcej połączeń autobusowych w regionie

Wręczenie umów o dofinansowanie połączeń autobusowych było celem wtorkowego spotkania przedstawicieli kilkunastu gmin i miast w delegaturze śląskiego urzędu wojewódzkiego w Częstochowie. Umowy odebrało siedmiu włodarzy gmin i powiatów województwa śląskiego.

Te wnioski, które wpłynęły do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zostały zrealizowane. Ubolewam, że było ich tak mało. Kwota dofinansowań połączeń lokalnych to prawie 90 tys. zł, niemniej nie było żadnych ograniczeń w stosunku do beneficjentów – objaśnił wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, który wręczał umowy przedstawicielom regionów.

Środki finansowe pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i przeznaczone są na odtworzenie połączeń autobusowych, które ze względów ekonomicznych zostały niegdyś anulowane.

– PKS, największy przewoźnik, który jeździł po terenach najmniejszych miejscowości, bez dotacji i wparcia ze strony rządu w wielu miejscach, upadł. Są to zaniedbania lat poprzednich. Fundusz ma temu przeciwdziałać – powiedział senator Ryszard Majer.

Zdaniem starosty kłobuckiego Henryka Kiepury, dofinansowanie wspomoże powiat kłobucki, który od dłuższego czasu ma problemy z częstochowskim przewoźnikiem PKS.

– Otrzymana kwota w wysokości 15 tys. zł. jest dofinansowaniem trwającym do końca roku. Zobaczymy po tym czasie, jaka będzie kondycja przewoźników powiatu kłobuckiego, a przede wszystkim największego przewoźnika, czyli PKS-u, gdyż jest dla nas niezrozumiałym, że PKS nie jeździ nawet na komercyjnych trasach. We wniosku znalazło się kilka tras łączących stolicę powiatu z kierunku Wręczycy i Przystajni. Uruchomiliśmy dodatkowe trasy na Rębielice Królewskie, Danków, Popów i Krzepice. Są one dedykowane wszystkim mieszkańcom powiatu Kłobuckiego, ale jest także kilka tras komercyjnych, za które płacimy ze środków samorządowych, dedykowane dla uczniów szkół średnich – oznajmił starosta.

Jednym z wymogów do złożenia wniosku o dofinansowanie połączeń było podanie szczegółów dotyczących konkretnej linii przewozowej, która ma zostać uruchomiona. O swoim wniosku opowiadał Jan Kowalik, wójt gminy Popów.

– W tym wniosku znalazła się linia gminna, łącząca miejscowości Kule i Popów. Ma ona dowozić mieszkańców do głównego ciągu komunikacyjnego, jakim jest Droga Wojewódzka, pomiędzy Działoszynem, a Częstochowa, ze względu na gęstość połączeń. 

Umowy o dofinansowanie połączeń autobusowych zostały przekazane gminom: Popów, Miedźno, Krzepice, Wręczyca Wielka, Olsztyn, Przystajń i powiatowi kłobuckiemu.

BNO