Wspomnienie św. Pallottiego

22 stycznia w Kościele katolickim obchodzimy wspomnienie św. Wincentego Pallottiego – założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, twórcę nowatorskiego programu duszpasterskiego, opartego się na współpracy świeckich i duchownych.

Św. Wincent Pallotti żył w pierwszej połowie XIX wieku. Był kapłanem-mistykiem, który obecnie nazywany jest „świętym na czasie”. Jak mówi ks. Andrzej Partika, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Częstochowie – jego posługa jest godna naśladowania.

– Św. Wincenty Pallotti jest osobą, z której dzisiaj możemy czerpać wzór przyjaźni z Bogiem. Z jednej strony niezwykłej zażyłości z Nim, a z drugiej przełożenia tej zażyłości na działalność codzienną. To był niezwykły mistyk, ktoś żyjący przyjaźnią z Bogiem oraz człowiek wielu aktywności. Przekładał Ewangelię na praktyczne działanie każdego dnia.

Dążenie Pallotiego do ożywiania wiary przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które do życia powołał w 1835 roku. Dziś pallotyni obecni są w wielu zakątkach świata, posługując też w Częstochowie. Ks. Andrzej Partika tłumaczy, że w Dolinie Miłosierdzia Bożego księża starają się kontynuować charyzmat Świętego.

– Jego marzeniem było, aby każdy Chrześcijanin był jednocześnie apostołem – żeby przez swoje życie, działanie głosił Ewangelię. Do tego właśnie zapraszamy naszych wiernych, przyjaciół.

Pallotyni z Doliny Miłosierdzia Bożego zachęcają wiernych do pójścia śladami św. Wincentego, odpowiadając działaniem na konkretne potrzeby. Organizują koncerty i spotkania, których celem jest ewangelizacja. Otworzyli łaźnię i kuchnię dla bezdomnych. Przygotowują paczki żywnościowe, rozdają środki czystości i wspierają seniorów przez kupowanie leków.

ABK

Foto źródło: ekai.pl