Wyzwania w profilaktyce chorób zakaźnych

Wyzwania zdrowotne w profilaktyce chorób zakaźnych w województwie śląskim oraz rola jednostek samorządów terytorialnych w poprawie sytuacji zdrowotnej jego mieszkańców to tematy przewodnie konferencji, która odbyła się 25 czerwca w Ratuszu Miejskim w Częstochowie. Jednym z prelegentów był prof. Adam Antczak – specjalista chorób płuc oraz Prorektor ds klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który zwracał uwagę dlaczego choroby zakaźne nadal są groźne. Żyjemy w świecie gdzie zderzają się dwa zjawiska. Z jednej strony mamy do czynienia z brakiem świadomości istnienia zagrożeń, a z drugiej błędne pojmowanie, że w razie zakażenia szybko zostaniemy z tego wyleczeni. – mówił prof. Antczak.

W trakcie obrad podjęto też problematykę istniejących rozwiązań w programach samorządowych oraz wyzwań jakie się z trym wiążą. Programy realizowane przez częstochowski samorząd kierowane są do różnych grup beneficjentów – dzieci, młodzieży szkolnej, seniorów i osób pracujących. Dotyczą profilaktyki onkologicznej, stomatologicznej, profilaktyki astmy i alergii, wad postawy i słuchu, chorób metabolicznych, rehabilitacji leczniczej, aktywności ruchowej, leczenia niepłodności, edukacji przedporodowej oraz profilaktyki schorzeń psychicznych i uzależnień oraz szczepień ochronnych.

PNP