XXV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian

W dniach 6-7 lipca na Jasnej Górze odbył się XXV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian. Głównym organizatorem wydarzenia jest Światowy Kongres Kresowian. Honorowy patronat objął Marszałek Woj. Śląskiego.

Pielgrzymka i zjazd Kresowian rozpoczęła się w sobotę 6 lipca o godzinie 17:00 koncertem, „Razem jak w rodzinie – Kresy śpiewają dla Rodaków” w Auli św. Jana Pawła II na Jasnej Górze.

Główna część wydarzenia miała miejsce w niedzielę 7 lipca. Rozpoczęła ją Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, za poległych, pomordowanych i wypędzonych Kresowian, podczas której homilię wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Po Mszy św., wyruszył Marsz Pokoleń Kresowian pod figurę Matki Bożej na plac przed szczytem. Tam odbył się apel poległych, a ze zniczy został ułożony Krzyż Pamięci, poświęcony ofiarom OUN-UPA i Waffen-SS Galizien. Część oficjalna – Otwarte Forum Kresowe, miała miejsce w Sali Papieskiej.

Przyjeżdżają tu rodacy zza wschodniej granicy i muszę tu serdecznie podziękować Panu Marszałkowi Województwa Śląskiego, Jakubowi Chełstowskiemu, dzięki któremu 70-osobowa grupa ze Lwowa i mnóstwo innych ludzi przyjechało dziś w to miejsce. Są tutaj po to, żeby nabrać siły do dalszego działania, bo przecież stanowią oni ogromnie ważną część Polski za wschodnią granicą – mówi rzecznik Światowego Kongresu Kresowian i redaktor Lwowskiej Fali Polskiego Radia Katowice, Danuta Skalska.

Po „ Światełku Pamięci” – chwili wspomnień o ludziach Kresów oraz wyświetleniu fragmentu filmu „Kresowianie na Jasnej Górze 2006”, na scenie wystąpił zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dariusz Gwizdała, który odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. Poniżej prezentujemy jego pełną treść:

Szanowni Uczestnicy Zjazdu i Pielgrzymki!

Drodzy Rodacy – Przedstawiciele Środowisk Kresowian z kraju i ze świata!

Czcigodni Kapłani!

Szanowni Państwo!

Przed oblicze Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski, pokolenia Polaków od wieków zanoszą swoje zawierzenia i nadzieje, swoje cierpienia i troski, swoje gorące modlitwy. Pielgrzymka Kresowian do tego narodowego sanktuarium ma wymiar szczególny. Przybywają tu Państwo w misji pamięci, aby modlić się za ofiary zbrodni wołyńskiej, a także by nieugięcie świadczyć o prawdzie i niestrudzenie ją przekazywać rodakom oraz światu.

Dzieje Kresów Wschodnich to bardzo ważna, nieodłączna część polskiej historii. To wielowiekowy dorobek Polaków na ziemiach utraconych przez Rzeczpospolitą w wyniku zaborów, a w ostatnim historycznym etapie w wyniku decyzji jałtańskich – na Wileńszczyźnie, Grodzieńszczyźnie, ziemi nowogródzkiej, Polesiu, Wołyniu, ziemi lwowskiej i Podolu. Dorobek ten stanowi nasz wielki cywilizacyjny wkład w budowanie osiągnięć kulturowego kręgu tradycji łacińskiej. Jednocześnie – jak przekonują niezliczone świadectwa, na czele z wielkimi dziełami literackimi – bez tego kresowego dziedzictwa trudno sobie wyobrazić naszą polską tożsamość.

Jednak dzieje Kresów to nie tylko wspaniałe dokonania w dziedzinie cywilizacji i kultury – to również ofiarne zmagania w obronie polskości i martyrologia milionów Polaków prześladowanych za samo tylko bycie Polakami. To czarny dzień 17 września 1939 roku i wszystko, co ów dzień otworzył. To Katyń i Gułag, to całe przepaście nieszczęść i cierpienia, to wypędzenie ze stron rodzinnych i długie drogi tułaczego losu.

Jednym z najbardziej tragicznych doświadczeń, jakie spadły na polskich mieszkańców Kresów w latach II wojny światowej, była zbrodnia wołyńska. Gdy dwaj totalitarni najeźdźcy – niemiecka Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki – zniszczyli suwerenne państwo polskie, zabrakło opiekuńczej siły, która mogłaby skutecznie chronić Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej przed agresją ze strony nacjonalistów ukraińskich. W przeprowadzonej ze straszliwym okrucieństwem ludobójczej czystce etnicznej zostało zgładzonych niemal 100 tysięcy naszych rodaków. Ta potworna rzeź nieustannie pozostaje wstrząsającym oskarżeniem i ostrzeżeniem pokazującym, w jaki sposób fanatyczna ideologia i rozpalanie nienawiści mogą prowadzić do zaniku człowieczeństwa. Zbrodnia wołyńska nigdy nie powinna ulec zapomnieniu, relatywizowaniu ani przemilczeniu. Mówienie prawdy o masakrze na Wołyniu nie jest osłabianiem relacji polsko-ukraińskich, lecz przeciwnie – jest ich umacnianiem na fundamencie faktów, empatii i zaufania.

Razem z Państwem składam hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej i łączę się w modlitwie. Pragnę wyrazić głęboki szacunek i uznanie wszystkim środowiskom Kresowian za pielęgnowanie bolesnego, ale i chlubnego dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich, za przekazywanie patriotycznych wartości młodym pokoleniom. Cieszę się, że XXV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasną Górę – gromadzące uczestników z kraju i zagranicy – służy integracji polskiej wspólnoty. Proszę przyjąć życzenia pomyślności w podejmowanych dla dobra Ojczyzny działaniach oraz serdeczne pozdrowienia.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Prezes Światowego Kongresu Kresowian, Jan Skalski, podkreślił, że co roku podczas Kongresów wybrzmiewa sprawa budowy Centralnego Muzeum Kresów oraz Muzeum Wojny na Westerplatte:

To miejsce jest miejscem wszystkich Polaków i murem stoimy za rząd Rzeczypospolitej. W tym kontekście poruszymy rzecz, która nam trochę uciekła – budowanie Muzeum Wojny na Westerplatte. Chcielibyśmy również przywrócić Centralne Muzeum Kresów – tego, co jakby umknęło pamięci rządzących, bo przecież słusznie budujemy muzea różnych narodowości. Mamy obowiązek dbać o polskość, która została tam na Kresach.

Podczas forum wręczono także nagrody Światowego Kongresu Kresowian i Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich II RP. Wśród nagrodzonych znalazł się poseł Sylwester Chruszcz:

Polacy zostali tam nam wschodzie, to są nasi rodacy i musimy o nich pamiętać. Znamy rodziny żyjące tam, pomagamy im i jest to bardzo budujące, że nasza pamięć o tych ludziach wzrasta w najmłodszym pokoleniu. Uczmy się polskości właśnie od Kresowian.

Zjazd i pielgrzymka zakończyły się koncertem „Kresy-Pamięć-Wiara”. Tegoroczne spotkanie zgromadziło około tysiąca osób.

KF