Zastrzyk finansowy dla pielęgniarstwa w UJD

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie rozpoczął nowy rok akademicki z dużym animuszem. Wszystko za sprawą wizyty wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, który 1 października podpisał z rektor Uczelni, prof. Anną Wypych-Gawrońską, umowę na dofinansowanie kierunku pielęgniarstwo z funduszy Unii Europejskiej. Wiceminister zdrowia wręczył prof. Wypych-Gawrońskiej czek na kwotę niemal 800 000 zł.

Maciej Miłkowski wyjaśnia, na jakie cele przeznaczone są te środki. – Dodatkowe kształcenie i specjalizacje, staże, stypendia. Są to pieniądze na kształcenie przyszłych pielęgniarek, jak i dla absolwentów tego kierunku, którzy otrzymają dofinansowanie w wysokości 1000 zł podczas pierwszego roku pracy. Realizujemy projekt „Na ratunek. Program rozwoju dla studentów i absolwentów pielęgniarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie”, ponieważ brakuje nam pielęgniarek i położnych. Mamy bardzo dużą lukę pokoleniową. Coraz więcej pielęgniarek będzie odchodziło z rynku pracy, dlatego potrzebujemy kolejnych adeptów tego zawodu.

Zdaniem wiceministra Macieja Miłkowskiego jedynym czynnikiem, który może powstrzymać pielęgniarki przed masową migracją z Polski, jest godziwa płaca. – Te wynagrodzenia w ostatnim czasie znacząco się zwiększyły. Minister Łukasz Szumowski podpisał niedawno stosowne porozumienie, które koryguje i wzmacnia umowy sygnowane jeszcze  przez min. Zembalę. Pielęgniarki wiedzą, że mają pewne miejsce pracy na długi okres czasu.

Z dofinansowania skorzysta 30 studentów I roku pielęgniarstwa.

W spotkaniu z wiceministrem zdrowia uczestniczyli również: przedstawiciele służby zdrowia na czele z dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Dariuszem Kaczmarkiem i dyrektorem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzym Szafranowiczem, senatorowie: Artur Warzocha i Ryszard Majer, zaproszeni goście, pracownicy Uniwersytetu i studenci.

Maciej Orman