Zima i lato nie zaskoczą drogowców

Po trwającym dość długo okresie wyłaniania realizatora na wykonywanie prac odśnieżania ulic oraz utrzymania czystości w mieście wyłoniono firmę, która będzie odpowiedzialna za realizację prac na częstochowskich ulicach. Wykonawcę wybrano na 3 lata. Umowę podpisano z firmą Suez Południe z siedzibą przy ulicy Dębowej w Częstochowie. Umowa opiewa na kwotę około 48 milionów złotych. W kwocie jest uwzględniony specjalistyczny sprzęt – mówi Maciej Hasik z MZDi T.

SUEZ Południe należy do grupy SUEZ w Europie, która jest wiodącym operatorem na rynku gospodarki odpadami i utrzymania czystości. Grupa posiada zintegrowane pozwolenie na odzyskiwanie i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (oprócz odpadów nuklearnych). Deklaruje także gotowość do przejęcia odpowiedzialności za czystość na dużych i skomplikowanych obiektach.

PN

Tagged with