Zmiana nazwy województwa nie wystarczy?

W sprawie zmiany nazwy województwa śląskiego głos zabierają kolejne ugrupowania. Śląska Partia Regionalna, a także Ruch Autonomii Śląska wydały oświadczenia w tej sprawie.

Konkretne kroki zostały już poczynione – przypomnijmy, że 20 lutego do Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach trafiła petycja dotycząca zmiany nazwy województwa, a także jego heraldyki. Petycję złożyli przedstawiciele Stowarzyszenia Beskidzki Dom z Bielska-Białej.

Jak wynika z oświadczenia złożonego przez Śląską Partię Regionalną, petycja jest dobrą okazją do dyskusji o zmianach administracyjnych.

My traktujemy ten wniosek środowisk skupionych wokół stowarzyszeń, które wystąpiły z tą propozycją jako taką zachętę do kolejnego przedyskutowania bardzo ważnych kwestii. Z perspektywy 20 lat mamy szansę przyjrzeć się reformie samorządowej, która w 1999 r. została wprowadzona. I już widzimy, a ten wniosek jest tego dowodem, że ona nie była właściwie skonstruowana i często bardzo sztucznie połączono regiony, jakby nie zwracając uwagi na ich kulturowe, czy też historyczne uwarunkowania – mówi wiceprzewodnicząca, Ilona Kanclerz.

Jakie zmiany administracyjne dotyczące granic zdaniem partii należałoby wprowadzić?

Nowe granice, które widzielibyśmy najchętniej byłyby zgodne z granicami historycznymi Górnego Śląska, a ci mieszkańcy, którzy mieszkają na obecnej można powiedzieć granicy małopolskiej, czy na terenie województwa śląskiego mogliby się sami do tego odnieść i sami zdecydować, np. w referendum, czy chcieliby mieszkać w nowym województwie małopolskim, czy też w nowym województwie górnośląskim. Ważne by było również dla nas, aby przedzielone ziemie górnośląskie, obecnie będące w województwie opolskim i śląskim, zostały znowu w przyszłości połączone – dodaje Ilona Kanclerz.

Głos w tej sprawie zabrał również Ruch Autonomii Śląska. Twierdzi on, że kierunek zmian reformy administracyjnej, powinien zostać wyznaczony tak, aby tereny powiatów zawierciańskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasto Częstochowa utworzyły odrębne województwo lub zostały włączone do województw sąsiednich, a na pozostałych, nieśląskich obszarach woj. śląskiego zostały przeprowadzone konsultacje, w których mieszkańcy sami określą, czy chcą pozostać w województwie śląskim. Proces reformy wymaga konsensusu społecznego, dlatego też od początku powinien zostać rozpisany na co najmniej kilka lat tak, aby możliwa była minimalizacja jego kosztów.

KF

foto źródło: www.partiaslaska.pl