Zmiana terminu wejścia e – ZLA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało przesunięcie terminu wprowadzenia e-zwolnień lekarskich z 1 lipca na 1 grudnia 2018 roku. Decyzja resortu pracy jest odpowiedzią na liczne, negatywne głosy ze strony środowiska lekarskiego. Planowane są także zmiany ustawowe dotyczące asystentów medycznych, którzy z upoważnienia lekarzy będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie.  Mimo wydłużenia terminu wprowadzenia zmian ZUS będzie kontynuował podjęte działania związane z wdrażaniem e-ZLA – mówi Beata Kopczyńska – rzeczniczka śląskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od stycznia do 18 kwietnia br. zostało wystawionych ok. 3 mln zaświadczeń lekarskich w formie e-ZLA, 171,9 tys. zaświadczeń lekarskich w aplikacjach gabinetowych, a prawie 54 mln w formie papierowej. Uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy jest 145,7 tys. lekarzy i lekarzy felczerów. 78,7 tys. lekarzy i lekarzy felczerów posiada profil informacyjny na portalu Platformie Usług Elektronicznych ZUS, na której e-zwolnienia wystawia 25,5 tys. lekarzy.

PNP