Abp G. Ryś: Człowiek wolny umie powiedzieć „przepraszam”

Wiara przeżywana w Bogu, który objawił się w Jezusie Chrystusie, jest pójściem za Bogiem, który wyzwala – mówił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś do uczestników „Męskiego Oblężenia Jasnej Góry”, czyli 2. Narodowej Pielgrzymki Mężczyzn, która odbyła się w sobotę 23 czerwca.

Abp Ryś wygłosił konferencję na temat wolności, zniewolenia i ucieczki od odpowiedzialności. Zachęcał mężczyzn, aby dobrze korzystali z daru wolności:

– Bóg uczynił Cię wolnym i odpowiedzialnym. Nie uciekaj więc w niewinność, tłumacząc się, że niewola zdejmuje z Ciebie odpowiedzialność, ale kiedy trzeba, to wstań i powiedz „przepraszam”. To jest niesłychanie ważne słowo wolnych ludzi. Bądźcie podejrzliwi wobec wszystkich prób negowania wolności – zarówno w stosunku do siebie, jak i w odniesieniu do innych. Ważnym wyzwaniem jest też dawanie doświadczenia wolności bliźnim. Postarajcie się dawać je tak, jak pragniecie go dla siebie.

Z przesłaniem do mężczyzn zwrócili się także: Jacek Pulikowski – autor poczytnych książek na temat ojcostwa i miłości małżeńskiej, od wielu lat zaangażowany w działalność duszpasterstwa rodzin i poradnictwo rodzinne, Mieczysław Guzewicz – doktor teologii biblijnej, rekolekcjonista, wykładowca, prowadzący wykłady na temat małżeństwa i rodziny, oraz Donald Turbitt ze Stanów Zjednoczonych – założyciel stowarzyszenia Mężczyźni św. Józefa.

Głównym organizatorem Narodowej Pielgrzymki Mężczyzn był Andrzej Lewek z ww. stowarzyszenia. Jego zdaniem takie spotkania są mężczyznom bardzo potrzebne:

– Widzimy dużą wartość i potrzebę tego typu spotkań. Potrzebujemy ich, żeby stawać się lepszymi mężami, ojcami, obywatelami, parafianami. W tych wszystkich przestrzeniach potrzebujemy wzmocnienia, ponieważ coraz łatwiej zwalniamy się z naszych odpowiedzialności. Tu na Jasnej Górze możemy uczyć się od Maryi zasłuchania w Jezusa, przyjmowania i przechowywania w sercu Jego słów. Słowo Boże może w nas pracować o tyle, o ile damy mu przestrzeń w nas. Chcemy uczyć się od Jezusa i naśladować Go, bo On jest najdoskonalszym Mężczyzną.

W „Męskim Oblężeniu Jasnej Góry” uczestniczył Adam z Torunia:

– Jestem wdzięczny Panu Bogu, że pozwolił mi tu przyjechać i słuchać słowa, które mam nadzieję będzie budowało moją wiarę. To jest słowo, które dodaje odwagi. Takie spotkanie na pewno pomaga, motywuje i pokazuje Boże kierunki.

Na pielgrzymkę przybył również Andrzej Bator, który, co zdarza się niezwykle rzadko, sam poprosił o rozmowę i podzielił się pięknym świadectwem:

– Maryja jest rękojmią prawdy i Matką zawierzenia. Jak kto do Matki Bożej przychodzi, ten bez łaski nie odchodzi. Jestem wdzięczny, że mogę tutaj być. Maryja jest wspaniałą nauczycielką dla mężczyzn, tylko trzeba do Niej przyjść ze swoim zniewoleniem i otworzyć się. Ona nie odrzuca nikogo. Jestem pod wrażeniem konferencji, których wysłuchałem. Tego nam trzeba. Receptą na kryzys męskości jest modlitwa. Panu Bogu nie chodzi o to, żebyśmy byli idealni, ale żebyśmy mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Mężczyzna, który klęczy i modli się, nie jest słabym mężczyzną. Na Jasnej Górze mamy Skarbiec z wieloma wotami podarowanymi przez wielkich ludzi, np. przez króla Jana III Sobieskiego. Oni zwyciężali modlitwą, na kolanach. My też zwyciężymy nie naszymi siłami, ale tylko dzięki Bogu, ale żeby to zrozumieć, trzeba tu przyjść i stanąć w prawdzie, bo ona wyzwala, a jedyną Prawdą jest Jezus Chrystus

Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia sprawowana na szczycie jasnogórskim. Mszy św. przewodniczył bp Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej, chrystusowiec, przez wiele lat przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski i członek Papieskiej Rady ds. Rodziny. Na zakończenie Mszy św. mężczyźni odmówili Akt Zawierzenia Matce Bożej.

2. Narodowa Pielgrzymka Mężczyzn na Jasną Górę przebiegła pod hasłem „Tu jesteśmy naprawdę wolni”.

MO

wykorzystano informacje ze strony

BPJG jasnagora.com i jacekpulikowski.pl