Abp Wacław Depo podczas Liturgii Wigilii Paschalnej: Chrześcjanie, miejmy odwagę iść pod prąd … to chrześcijaństwo daje opowiedź na ludzkie pytania

 

DSC_2684

Homilia Arcybiskupa Wacława Depo [audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/04/ABP_W_DEPO_WIGILIA_PASCHALNA_19042014_WWW.mp3]

Arcybiskup Wacław Depo przewodniczył Liturgii Wigilii Paschalnej w Archikatedrze Częstochowskiej. W krótkiej homilii metropolita częstochowski przywołał obraz spektaklu „Chrystus we fraku” wystawianego 40 lat temu w moskiewskim teatrze. Przedstawiano wówczas chrześcijaństwo jako przeżytek a przyszłość wiązano z marksizmem.

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/04/liturgia_paschalna_depo__.mp3]

„Każde chrześcijańskie święta są dla człowieka wierzącego,ale również dla tego, który nie wierzy, szansą na uzyskanie odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania skąd przychodzę, kim jestem, jaki sens ma moje życie i przemijanie” – mówił dziś abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przewodniczył liturgii Wigilii Paschalnej w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. „Paschalne misterium daje odpowiedź na te postawione pytania” – przekonywał metropolita częstochowski.

Ksiądz Arcybiskup przypomniał, że „Jezus zmartwychwstały sobą zaświadcza kim jest” oraz pokazuje, że Jego przechodzenie nie zmierza ku śmierci, ale jest w kierunku życia, którego źródłem jest Bóg. Podkreślił, że „tej prawdy , iż Chrystus zmartwychwstał nie chcemy chować wyłącznie dla siebie”.

Abp Depo przywołał słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane w bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie 26 marca 2000 r.: „U zarania nowego tysiąclecia ogromna jest potrzeba głoszenia na dachach Dobrej Nowiny o tym, iż «tak (…) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16)”. Kaznodzieja dodał, że „zmaganie o prawdę o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym wciąż trwa a Chrystus jest kluczem do wyjaśnienia wszystkich spraw człowieka”.

„To czuwanie wiary, przesłanie dzisiejszej nocy mówi: Idźmy za Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym obecnym w Kościele, głoszącym swoją Ewangelię” – kontynuował abp Depo. Zaapelował też do wiernych: „Miejmy odwagę iść pod prąd pomimo,że w naszych teatrach i na naszych scenach powtarza się wezwanie, by rzucić Biblię i chodzić własnymi drogami. Idźmy z odwagą za Chrystusem zmartwychwstałym, który chodzi naszymi drogami” – zachęcał metropolita częstochowski.

Liturgia Wigilii Paschalnej jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego. Jej obchody rozpoczęły Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

fot. Łukasz Majewski/RF