Misja kobiet w Kościele pod płaszczem jasnogórskiej Matki

Na Jasnej Górze 21 października odbyła się pielgrzymka kobiet. Zorganizował ją Polski Związek Kobiet Katolickich z siedzibą w Warszawie. Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św., której przewodniczył bp dr Wiesław Szlachetka z diecezji gdańskiej pełniący funkcję ogólnopolskiego duszpasterza kobiet. Następnie bp Szlachetka wygłosił konferencję o Marii i Marcie jako uczniach Chrystusa. Prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich – Maria Jankowska widzi wartość w jego słowach:
– Dla mnie były to bardzo ważne słowa, bo w tych obu osobach my – kobiety – mamy się odnajdować. Maria, która słucha słów Jezusa u Jego stóp dopiero przez to słuchanie nabiera sił, żeby działać. To jest odpowiedź na pytanie co jest ważne, a co ważniejsze dla wielu kobiet.
Po konferencji kobiety przeszły przed obraz jasnogórskiej Matki, by się jej zawierzyć. Modlitwy oparte były na poezji, choć był też czas, by słowa wypływały prosto z serca. Prosiły również o pomoc w codzienności, bo kobiety mają swoją ważną rolę w Kościele, którą chcą wraz z Królową wypełniać. O funkcji kobiet mówi prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich:
– Bp mówił, że inna jest duchowość mężczyzny, a inna kobiety. Nie mamy ambicji, by odprawiać Msze, ale mamy inne miejsce. Jesteśmy nastawione na wychowywanie i dzielenie się wiarą, co czynimy. W zamyśle Bożym kobieta jest odpowiednią pomocą dla mężczyzny. Oboje się dopełniają, by razem kończyć budowę świata, którą Bóg zapoczątkował. Wspieramy się w dojrzewaniu w swoim człowieczeństwie.
Pielgrzymka zakończyła się drogą krzyżową, po której kobiety spotkały się, by cieszyć się swoją obecnością.