Pielgrzymka Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

DSCF6227

XIX Pielgrzymka Czytelników, Współpracowników i Pracowników Tygodnika Katolickiego „Niedziela” rozpoczęła się dzisiaj rano uroczystą Mszą św. w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem ks. abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego. Mszę św. koncelebrowali księża redaktorzy edycji diecezjalnych „Niedzieli” oraz księża goście. Nastrój był wyjątkowo podniosły. Ks. abp. Wacław Depo, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP, przypomniał w homilii wywodzące się ze słów kard. Stefana Wyszyńskiego hasło tegorocznej pielgrzymki – „Polsce potrzebne jest ‘nowych ludzi plemię’”.

Homilia dotyczyła m.in. dzisiejszej tożsamość narodów i Kościoła, łącznie z obowiązkiem dotyczącym dziennikarzy. – W służbie Słowu Bożemu potrzebujemy łączenia dwóch elementów: wiary w pomoc Ducha Świętego , który jest głównym sprawcą ewangelizacji, czyli naszego przylgnięcia osobowego do Chrystusa, i potrzeby świadectwa życia. Słowo przepowiadane czy drukowane musi być uwiarygodnione przez świadectwo, by nie jawiło się ono jedynie jako piękna filozofia czy utopia, ale jako rzeczywistość wiary, która przez Chrystusa daje życie. […] Dziennikarz katolicki musi więc szukać codziennego zrozumienia Słowa Bożego, aby przełożyć je na nasze współczesne doświadczenia i wyzwania – zwrócił uwagę Metropolita Częstochowski, występując przeciw relatywizmowi głoszonych treści.

Po spotkaniu na Jasnej Górze uczestnicy pielgrzymki udali się do siedziby Tygodnika Katolickiego, gdzie trwały prelekcje wraz z uroczystościami towarzyszącymi.

Historia „Niedzieli” zaczyna się w Częstochowie w 1926 r. Wydawanie Tygodnika Katolickiego zostało przerwane przez wojnę, a „Niedziela” powracała potem do czytelników trzykrotnie. Po ośmiu trudnych powojennych latach w roku śmierci Stalina wydawanie „Niedzieli” zostało zawieszona. Podobnie stało się w stanie wojennym, gdy redaktorem naczelnym był już ks. Ireneusz Skubiś. Po raz trzeci wznowiono wydawanie czasopisma w 1982 r., odkąd trafia do czytelników po dziś dzień. W minionym roku nowym redaktorem naczelnym została Lidia Dudkiewicz. „Niedziela” jest wydawana przez Kurię Archidiecezji Częstochowskiej.

PB/KR