Uroczyste zakończenie roku w WSD

Fot. Radio Fiat

Rozdanie absolutoriów oraz Msza św. w kościele Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie były podsumowaniem kończącego się roku akademickiego. W czwartek 4 czerwca neoprezbiterzy archidiecezji częstochowskiej oraz diecezji sosnowieckiej uczestniczyli w uroczystości zwieńczającej zwieńczającym ich ponad sześcioletnią naukę.

Mszy św. przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo, którego szczególną misją są starania o nowe powołania kapłańskie.

– Wołanie o nowych kapłanów oraz o wierność kapłaństwu i łasce to wezwanie samego Chrystusa, który wyraźnie powiedział, że żniwo jest wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Ktoś może powiedzieć, że przecież Bóg wie czego nam i Kościołowi potrzeba. Tu jednak potrzebna jest modlitwa i wiara, które dają w sobie ziarno powołań – mówił Metropolita Częstochowski.

Jedną z inicjatyw Metropolity Częstochowskiego o nowe powołania kapłańskie archidiecezji częstochowskiej były kościoły stacyjne.

– Kościoły stacyjne, które były wyznaczane na terenie miasta, wymagają dzisiaj poszerzenia na kościoły poza Częstochowa, aby ta troska i jednoczesne przebłaganie Boga były większe. Powiązanie kościołów stacyjnych i modlitwy o nowe powołania kapłańskie jest łącznikiem w bardzo ważnej i delikatnej sprawie serca i sumienia każdego z powołanych – dodał abp Wacław Depo.

Po Mszy św. Abp Wacław Depo wraz z księżmi udali się do Auli Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym. Tam po kilku oficjalnych słowach i przemówieniach nastąpiło rozdanie absolutoriów. O odczuciach towarzyszących z ukończenia seminarium mówili sami neoprezbiterzy:

– Cieszymy się, że mogliśmy oficjalnie zakończyć studia i otrzymać dyplomy. To jest nasza radość wspólna zarówno nas studentów, jak i profesorów i przełożonych, którzy nas uczyli – mówił ks. Zbigniew Wojtysek.

– Prorok Malachiasz napisał, że wiedza jest bardzo potrzebna, bo usta kapłana, które nie strzegą wiedzy, nie mogą pomóc ludziom. Dlatego też zdobywanie wiedzy w zakresie studiów jest bardzo ważne, bo dzięki temu możemy odnaleźć klucz do sumień człowieka – tłumaczył Ks. Dominik Kozłowski.

– Większość z nas wróciła po trzech miesiącach nieobecności w Seminarium do Seminarium, czyli do domu ziarna. Tak naprawdę jest to dom każdego z nas, ponieważ przez sześć lat każdy czuł się tu dość swobodnie. Dla mnie było to mocne doświadczenie, kiedy po raz pierwszy byłem po drugiej stronie ołtarza – wyznał ks. Sebastian Kosecki.

– 22 lutego ojciec naszego kapłaństwa abp Wacław Depo posłał nas do różnych parafii na praktyki. Był to bardzo szczególny czas, bo po raz pierwszy nie byliśmy traktowani jak pospolici klerycy, ale jako ci, którzy przychodzą do konkretnej pracy – ks. Piotr Sinkiewicz.

Dziewięciu nowych, wyświęconych w tym roku kapłanów, pracować będzie na rzecz polskiego Kościoła: siedmiu w archidiecezji częstochowskiej oraz dwóch w diecezji sosnowieckiej.

BNO