Wkrótce Forum Akcji Katolickiej

Chrystus-Król

W sobotę 21 listopada w redakcji Tygodnik Katolickiego „Niedziela” odbędzie się Forum Akcji Katolickiej. O 10:00 nastąpi wręczenie Medalu im. Biskupa Teodora Kubiny „Przyjacielowi Akcji Katolickiej”, następnie głos zabiorą prelegenci.

Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś wygłosi referat o dekrecie „Apostolicam actuositatem”, ks. Sławomir Bednarski opowie o encyklice „Quas primas” Piusa XI, ks. Mariusz Frukacz skupi się na teologii społecznej bp. Teodora Kubiny, dr Artur Dąbrowski wygłosi referat na temat zadań wytyczonych laikatowi na II Soborze Watykańskim, a ks. Jacek Michalewski przybliży temat „Ewangelizacja narzędziem odbudowy współczesnej parafii w Polsce”.